Hvězdárna a planetárium v Teplicích

Hlavním úkolem hvězdárny a planetária v Teplicích je popularizovat poznatky z astronomie a příbuzných vědních oborů mezi nejširší veřejnost. Důležitou složkou činnosti je spolupráce se školami a pořádání přednášek pro školy.

Nejde o hvězdárnu pověřenou astronomickým výzkumem. Umožňuje však, především laické veřejnosti, přímé pozorování vesmírných těles a objektů. Na teplické hvězdárně se provádí pozorování zákrytů hvězd Měsícem a pozorování zákrytů hvězd planetkami. Hvězdárna také pořádá vzdělávací programy pro širokou věkovou škálu návštěvníků.

Pozorovacími stanovišti teplické hvězdárny jsou její dvě kopule, které umožňují ochranu přístrojů před nepříznivým počasím. Obě kopule mají průměr 5 metrů, jsou otočné a mají rozevíratelné štěrbiny, takže lze pozorovat libovolné místo oblohy. V každé kopuli je přenosný dalekohled Somet-binar 25x100 se stativem. Pozorovat můžete jak denní, tak i noční oblohu.

Teplická hvězdárna je přístupná veřejnosti pravidelně po celý rok bez ohledu na počasí každou sobotu od 13:00. Otevírací doba se mění v závislosti na roční době.

Planetárium zobrazuje hvězdy severní a jižní oblohy, ale i Slunce, Měsíc a planety sluneční soustavy viditelné pouhým okem. Pomocí soustavy diaprojektorů a řídícího systému lze sledovat diafonní pořady. K dispozici je také datavideoprojektor, umožňující promítání filmů, nebo počítačovou projekci.

Teplické planetárium je přístupné veřejnosti pravidelně po celý rok každou středu a neděli v 19:00. Pohádky s astronomickou tématikou jsou promítány každou neděli od 14:00.

Pro větší skupiny je možné předem dohodnout termín prohlídek i mimo návštěvní dobu.

http://www.hapteplice.cz/

Čtěte více