Právě se nacházíte:

ROK BAROKA V TEPLICKÉM MUZEU

Rok 2017 je věnován baroku s nímž je spojena jedna z nejcennějších památek Teplic – Morový sloup Nejsvětější Trojice na Zámeckém náměstí, dílo nejslavnějšího sochaře českého baroka Matyáše Bernarda Brauna a jeho dílny.  

Smlouva na zhotovení díla byla uzavřena měsíc před narozením císařovny Marie Terezie 12. dubna 1717. Za dva roky sloup již dominoval náměstí. Malá prezentace v expozici teplického muzea představuje kopii smlouvy i originál grafického návrhu díla vytvořeného samotným Braunem, který je jediným kusem ve sbírkách muzeí a galerií ČR. Prezentace je věnována i prvnímu velkému restaurování Morového sloupu v roce 1895, které bylo vedeno slavným architektem Friedrichem Ohmanem. Malá výstava bude zakončena 20. září přednáškou, jež bude věnována Morovému sloupu, ale také barokní plastice na Teplicku. 

1. 7. - 20. 9. / expozice lázeňství na teplickém zámku

http://www.muzeum-teplice.cz