Právě se nacházíte:

Dům dětí a mládeže Bílina

Zřizovatelem DDM je město Bílina, které jej finančně podporuje.

Dům dětí a mládeže je školské zařízení pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, zařazené v síti škol. Zájmové vzdělávání se zabývá aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti. Má funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, relaxační a regenerační, sociální a preventivní, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upevňuje sociální vztahy.

DDM poskytuje tyto formy vzdělání: pravidelnou(kroužky, kluby) a nepravidelnou činnost (akce, soutěže,...), táborovou činnost, osvětovou činnost a individuální činnost s talenty. Z dalších aktivit nabízíme výukové programy pro MŠ a ZŠ, akce na klíč (narozeninové oslavy, Mikulášské besídky, oslavy DDM,...)
 
Nabídka kroužků a klubů je sestavena pro všechny věkové kategorie. Připraveny jsou činnosti pro maminky a miminka, předškolní a školní děti, mládež i dospělé účastníky. Najdete zde sportovní, technické, počítačové, taneční, výtvarné, keramické, jazykové a další aktivity. Kroužky se scházejí od pondělím pátku, akce jsou připravovány i na víkendy.