Zakladateli Brixiho komorního souboru Teplice barokní hudba navždy dozněla

Šestého listopadu přemohla těžká srdeční choroba dříve tak energického a všestranného zakladatele, dlouholetého sbormistra a dirigenta Brixiho komorního souboru Teplice, pana Bohdana Ostroveršenka. Bylo mu 77 let.   

Teprve historie ocení, jak významný byl jeho přínos kulturnímu vývoji Teplic a Teplicka, ale i evropské vzájemnosti. Přínos, zejména v období totality, kdy v celém státě jen málo hudebníků našlo odvahu věnovat se dobré duchovní hudbě. On tu sílu, za kterou se i trestalo, měl. Jeden z mnoha případů: vánoční koncert, věnovaný v prosinci 1988 řeholnicím, internovaným v oseckém klášteře. Velká odvaha, ale slzy dojetí v očích řeholnic, kterým i tato hudba byla po celou dobu internace odepřena, za ni stály.  Posluchači, kteří nádheru staré hudby umějí vnímat, však jeho uměleckou práci na koncertech či při mších tehdy i později jistě oceňovali. Snad na Bohdana Ostroveršenka rádi vzpomenou, jako na něj se zármutkem budou trvale vzpomínat jeho Brixáci.   
 
Se zesnulým se rozloučíme zádušní mší, slouženou v chrámu sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí v Teplicích ve středu 20. listopadu v 18.00 hodin. Brixiho komorní soubor Teplice při ní za řízení svého uměleckého vedoucího dirigenta Marka Müllera uvede Requiem Josefa Grubera g moll, op. 150. 
 
Miloslav Gloser