Žáci ZŠ Buzulucká se učí na iPadech

Úterý 22. ledna se pro žáky a učitele Základní školy Buzulucká v Teplicích - Řetenicích zapsalo jako slavnostní den. Za přítomnosti primátora statutárního města Jaroslava Kubery tu byly uvedeny do provozu iPady, jakožto učební pomůcky. Děti prvních ročníků si hned formou hry procvičovaly své znalosti z matematiky, ale i dalších předmětů. To zapadá do poslání této základní školy.

Poprvé se její dveře otevřely v září roku 1964. Již v následujícím školním roce měla škola přes 1 000 žáků ve 29 třídách a 38 učitelů. V té době to byla krásná moderní budova s kvalitním vybavením a zázemím. Po několika letech užívání a zkušeností se zjistilo, že pavilónová škola není optimální. Od roku 1979 vedení školy začalo usilovat o odstranění tohoto problému. To se podařilo realizovat v dubnu roku 1997, kdy byly postaveny spojovací chodby spolu s centrálními šatnami a vstupní halou.
 
V roce 1980 byla poprvé otevřena pátá třída s rozšířenou výukou matematiky a fyziky. Absolventi těchto tříd tradičně dosahují vynikajících úspěchů v okresních, krajských i národních soutěžích, olympiádách i na vyšších stupních škol. V září 2002 byla poprvé otevřena šestá třída s rozšířenou výukou  informatiky.
 
Na začátku roku 2004 vedení školy přebudovalo a výrazně zmodernizovalo učebnu pro výuku informatiky. Celý objekt byl zabezpečen čtrnácti monitorovacími kamerami, což  výrazně přispělo k zajištění bezpečnosti  žáků uvnitř i vně školy. Během téhož školního roku přibylo moderní víceúčelové sportovní hřiště. Toto úterý byl proces modernizace školského zařízení za účasti vedení města završen.
 
„Tahle učebna byl můj nápad,“  ředitelka školy Mgr. Bc. Milena Hodková a pokračovala: „ale bez podpory realizačního týmu svých zástupců a ostatní učitelů bych to nezvládla. Hodně mi pomohla moje zástupkyně pro druhý stupeň, která je i naše IT pracovnice a veliký nadšenec. Tato kolegyně umí tyto věci zprovoznit a umí je opravovat.“ Jak ředitelka školy dále dodává tak celý učitelský sbor je na dobré technické úrovni, aby dokázal tyto přístroje používat, stahovat do nich programy a zorganizovat práci s dětmi ohledně této technologie. „Rozhodně iPady nemohu nahradit klasické učebnice, jak by se někdo mohl domnívat. Ani se nebojíme, že by děti díky technice zapomněly klasicky číst a psát.“ 
 
Moderní styl výuky je v této škole na první pohled patrný. Děti nesedí klasicky v lavicích, ale po skupinkách u stolečků a podle pokynů své učitelky Mgr. Dany Pelcové zadávají matematické příklady, či jiné úkoly na svých tabletech. Je evidentní, že už i malé děti tuto techniku bravurně zvládají. Jak nám Mgr. Pelcová prozradila, tak o zavedení iPodů se uvažovalo již rok, jakožto doplněk k interaktivním tabulím. „Procvičování na iPadu je velice rychlé. Pokud tam máme například matematický program, žáci jenom počítají. Prvňáčkovi trvá většinou dlouho, než třeba napíše příklad, ale tady toto odpadá, a tak se děti mohou plně věnovat řešení. Děti to velice baví, berou to jako hru a přitom se učí. Přístroje se v hodině používají tak deset minut a pak se vracíme ke klasickým knihám,“  vysvětlila Mgr. Pelcová. 
 
Primátor Jaroslav Kubera na závěr dodal: „Město na tuhle učebnu poskytlo s 26 iPady šest set tisíc korun a není to žádný momentální nápad. Celé to začalo interaktivními tabulemi. Tato škola je měla jako první, ovšem v současné době je mají prakticky všechny základní školy v Teplicích. Zrovna tak s těmi iPady. Podobné učebny budou také ve všech našich základních školách. Je to jednoduché, ostatně jsme to měli všichni ve volebním programu o podpoře vzdělání a já jsem toho názoru, že se o tom nemá jen mluvit, ale má se konat. A toto je jeden z výsledků.“ 
 
Text a foto: Miroslav Neumaier