Za krásami Českého Švýcarska vyjeďte autobusem, buďte ohleduplní k přírodě

Celých pět let dopravuje návštěvníky v regionu České Švýcarsko za krásami Národního parku České Švýcarsko autobusová linka 434. Letošní rok je ve znamení výrazného rozšíření provozu této, k přírodě šetrnější, dopravy.

České Švýcarsko je jedinečná pískovcová krajina evropského významu. Vznikala miliony let a celý tento tajemný příhraniční region je plný pískovcových soutěsek, kuželů, strmých skal. Vodní toky svou erozní činností vyhlodaly hluboká údolí, najdeme zde mnoho útvarů pískovcového zvětrávání. Krajinu zdobí také mnoho vyhlídek a rozhleden, památky lidové architektury, je protkána mnoha turistickými pěšinami. To vše ročně navštíví tisíce turistů, kteří by často chtěli přijet co nejblíže svým cílům, pohodlně zaparkovat a vyrazit za zážitky. Někdy ovšem není kde své vozidlo nechat, zejména v teplých letních měsících, kdy je region doslova nacpaný a lidé se v něm na nejfrekventovanějších cestách hemží jak mravenci.

„Nejen specifický krajinný ráz, charakteristický semknutostí terénu, vysokými výškovými rozdíly a také poměrně tvárným pískovcem, ale také přísný režim ochrany území národního parku, to jsou jedny z důvodů, které omezují výstavbu dalších parkovacích ploch nebo rozšiřovat silnice v regionu Českého Švýcarska. Nejen Pravčická brána a soutěsky s lodičkami jsou cílem mnoha návštěvníků, kteří často přijedou za poznáním vlastním autem. Ovšem parkovací kapacita v NP České Švýcarsko je značně omezená,“ říká radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Radek Vonka. 
 
Již od roku 2008 proto nabízí Ústecký kraj ve spolupráci s Dopravním podnikem města Děčína a obecně prospěšnou společností České Švýcarsko přírodě šetrnější variantu dopravy po této příhraniční destinaci.
 
„Vznikl nápad speciálního linkového autobusu, kterým mohou turisté pohodlně Českým Švýcarskem cestovat. Svá auta prostě nechají na parkovištích v Děčíně či Krásné Lípě a vůbec do Národního parku České Švýcarsko nemusí zajíždět. Tato praxe se osvědčila i v zahraničí a byli bychom rádi, kdyby návštěvníci Českého Švýcarska tento způsob dopravy po regionu využívali. Provoz na silnicích v národním parku vyžaduje v létě velmi vysokou opatrnost. Na úzkých vozovkách se pohybují současně s motoristy také cyklisté či pěší a psi, návštěvníci často bez rozmyslu vstupují do vozovky ve snaze mít co nejlepší snímek skalního masivu. Pokud si přijedou turisté prohlédnout pouze přírodní krásy, tak bych ani cestu do Hřenska autem nedoporučoval. V sezóně často nebudou mít kde zaparkovat,“ upřesňuje radní Vonka.
 
Autobusová linka 434 pendluje mezi Děčínem a Krásnou Lípou. Jezdí přes Hřensko, Meznou, Jetřichovice, Doubici a během prázdnin je interval mezi jednotlivými spoji jen 60 minut. A kde je poptávka, je i nabídka. V letošním roce došlo ke zlepšení návaznosti na vlaky a další autobusové spoje. Víkendové spoje linky 434 zajíždějí k vlakovému nádraží v Rybništi, odkud můžete pokračovat směr Liberec, Česká Lípa, Kolín a Rumburk. Ve Hřensku pak přívozem na vlakovou stanici Schöna a odtud do Drážďan. V Jetřichovicích zase přesednete na autobusy směr Všemily a Srbská Kamenice. Prostě celý region se dá díky lince 434 procestovat bez vlastního vozu. 
 
„Doporučuji dělat také okružní výlety, kdy lze využít pro část cesty autobus, pak ujít kus cesty pěšky a pokochat se krásami regionu a pak opět nastoupit a cestu dokončit autobusem. Jako příklad výletu mohu uvést cestu autobusem do Jetřichovic, kde vystoupíte. Pak pěšky do Dolského mlýna a na skalní hrádek Šaunštejn ve Vysoké Lípě, kde zase nastoupíte na autobus,“ dodává radní.
 
České Švýcarsko získalo v roce 2009 titul Evropská komise za mimořádnou kvalitu destinačního managementu. Ten zahrnuje i šetrný přístup k životnímu prostředí. Pomozte nám i vy! Turistický autobus vás pohodlně národním parkem doveze z města na výlet do přírody. 
 
Připravila: Mgr. Petra Ludwigová, Oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚÚK