Právě se nacházíte:

Vzkaz z roku 1936

Při rekonstrukci střešní krytiny na objektu Kolostůjových věžiček, který je v majetku Ústeckého kraje a spravuje ho Regionální muzeum v Teplicích, p. o., došlo k zajímavému nálezu. Po odkrytí vrchní části jedné z věžiček, odstraněním již chátrajících šindelů, bylo v kopuli první z rekonstruovaných věží nalezeno pouzdro s německy psaným vzkazem z roku 1936.  

V současné době je tento dokument v péči konzervátorů teplického muzea. Co skrývá a co nám naši předci sdělují, zveřejní Regionální muzeum v Teplicích na tiskové konferenci, poté bude dokument zařazen do muzejních sbírek a stane se majetkem Ústeckého kraje.

Široká veřejnost si tento nález může zdarma prohlédnout ve foyer teplického zámku, kde bude vystaven jako mimořádný exponát měsíce v listopadu 2017.  

K opravě střechy Kolostůjových věžiček bylo vydáno Závazného stanoviska Odborem územního plánování a stavebního řádu – památková péče, jemuž předcházelo studium historických materiálů, zejména listinných a obrazových. 

Bylo zjištěno, že původně byla na Kolostůjových věžičkách prejzová krytina. Důkazem této skutečnosti jsou mnohé muzejní a archivní dokumenty. Došková střecha byla na objekt instalována, co by snadněji a rychleji dostupný prvek, při rekonstrukci v roce 1986, kterou tehdy provádělo JZD Žalany.

Současné práce s prejzovou střechou jsou velmi zdlouhavé z důvodu značné pracnosti, při které se musí každá z cihel po obou stranách přibrušovat, aby přesně lícovala v požadovaný jehlan, charakteristický pro věžičky. Práce nelze uspěchat a jsou komplikovány hojným deštěm letošního podzimu.

Termín ukončení rekonstrukce je plánován na 31. 10. 2017.

http://www.muzeum-teplice.cz