Výtvarná dílna Arkadie zpestřila dětský den v DPD.

K dalšímu propojení činnosti Arkadie a přepravní společnosti DPD došlo u příležitosti blížícího se dne dětí. Jeden z nejvýznamnějších sponzorů a nositel Ceny Arkadie za rok 2012, DPD, připravil pro děti svých zaměstnanců v sídle svého ústředí v Modleticích u Prahy oslavu Dne dětí a požádal Arkadii o instalaci výtvarné dílny. Ze strany Arkadie se spolupráce ujal teplický stacionář.

Aby byla zachována i při této spolupráci filosofie Arkadie, ujali se úkolu spolu se zaměstnanci v podstatné míře také klienti. Činnost, která je důležitou součástí pracovní terapie stacionáře, předváděli dva z nich, Irena Horová a Tomáš Nowak. Irena měla na starost výrobu záložek z ručního papíru dekupáží (zdobení ubrouskovou technikou) a Tomáš tkaní nekonečného koberce na kolíkovém stavu.  „Týdenní pečlivá příprava obou přinesla své ovoce,“ říká Zuzka Nétková, vedoucí stacionáře, která jejich působení jistila, „slečna Irena měla plné ruce práce, protože některé děti přišli i několikrát – vyráběly záložky nejen pro sebe, ale i pro rodiče (většinou pro maminky).  Tomáš radil dětem i dospělým, jak vést barevné nitě mezi kolíky svého stavu, a v přestávkách jim  vyprávěl o své práci ve stacionáři.“ Na oplátku se potom Irena s Tomášem, ale i s dalšími členy teplické výpravy podívali do depa firmy a seznámili se s prací hostitelů. Za svou práci byli kamarádi ze stacionáře odměněni bohatým občerstvením a upomínkovými dárky. Podmínky byly náročné, zejména počasí se vskutku vyznamenalo (déšť a silný vítr), ale přesto se akce všem líbila a domů jeli příjemně unaveni. 

Spolupráce s firmou DPD je velmi různorodá. Vedle sponzorských služeb v oblasti dopravy, které velmi významně pomáhají zaměstnávání spoluobčanů se zdravotním postižením v chráněných dílnách či přímé finanční podpory, mají svůj účel i akce jako byla tato, které přispívají ke vzájemnému poznávání obou partnerských organizací.
 
Foto Pavel Hronek