Veřejná doprava budí značný zájem cestujících

Hromadná doprava je v 21. století určující pro většinu z nás. Zajímáme se o kvalitu komunikací, cenu za jízdné a bezpečnost. To všechno jsou atributy, měřitelné veřejnými zakázkami. Proto vznikl Spolek transparentní dopravy. Metropol požádal o rozhovor jeho ředitelku Bc. Alexandru Stránskou.

Proč spolek vznikl?
Spolek transparentní dopravy vznikl za účelem naplňování společného zájmu jeho členů, kterým je komplexní podpora transparentní dopravy na území celé České republiky. Jeho posláním je zejména analýza veřejných zakázek v oblasti hromadné dopravy a následné vyhodnocení jejich transparentnosti. Dále se zaměřujeme na poskytování podpory uchazečům o veřejné zakázky v komunikaci se zadavateli a v neposlední řadě sledujeme stav veřejných zakázek týkajících se dopravy z pohledu jejich transparentnosti a možného korupčního rizika.
 
Dá se tedy říct, že je pomocníkem dopravců? Kdo se může stát jeho členem?
Přesně tak. Členství je dobrovolné, členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let. O jeho přijetí rozhoduje členská schůze jako nejvyšší orgán spolku. Zároveň oceňujeme komunikaci s odborníky i širokou veřejností, zajímají nás veškeré detaily dopravy a srovnáváme různé podmínky v rámci měst a krajů po celé České republice. Rádi bychom během tohoto roku zpracovali a představili objektivní srovnání v jednotlivých regionech.
 
Kde se mohou zájemci dozvědět bližší podrobnosti a jak se lze přihlásit?
Bližší informace najdou na www.transparentnidoprava.cz , nebo na tel. číslech +420 485 344 110 a +420 777 207 447. Přihlášku mohou zájemci zaslat na adresu: info@transparentnidoprava.cz .
Zároveň připravujeme komunikaci i s veřejností na sociálních sítích, kde uvítáme postřehy a názory.