Ústecký kraj přivítal zavedení systému kurzarbeit

Ústecký kraj vítá záměr ministerstva práce a sociálních věcí zavést v České republice od 1. září 2012 osvědčený systém nazývaný kurzarbeit. Ten umožní firmám, kterým klesne objem zakázek, ponechat si stávající počet zaměstnanců. Nadbyteční zaměstnanci se však budou muset vzdělávat a za to stát uhradí jejich mzdu. Zavedení systému kurzarbeit je jedním z požadavků Ústeckého kraje vůči ministerstvu, které jsou uvedeny v Ústeckém programu zaměstnanosti 2020.

„Zavedení systému kurzarbeit je po delší době první dobrou zprávou. Tento záměr ministerstva má naši plnou podporu a věřím, že jej firmy v Ústeckém kraji využijí a podaří se udržet pracovní místa ohrožená ekonomickou recesí. Nyní by se ministerstvo mělo zabývat dalšími návrhy, které jsme definovali v Ústeckém programu zaměstnanosti 2020,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.

Ústecký program zaměstnanosti 2020, který kraj veřejnosti představil letos v květnu a jehož hlavním cílem je snížit vysokou míru nezaměstnanosti v regionu na republikový, definuje celkem pět požadavků vůči ministerstvu práce a sociálních věcí. Zavedení systému kurzarbeit bylo přitom klíčovým bodem. Nyní by se ministerstvo mělo zaměřit například na zajištění potřebných výdajů na vzdělávání a aktivní politiku zaměstnanosti z důvodu podprůměrných výdajů z veřejných i soukromých zdrojů v ČR při evropském srovnání nebo podporu vytvoření pracovních míst nikoli až po 5 měsících, ale okamžitě po vstupu uchazeče do evidence uchazečů o zaměstnání. Úspora vznikne nejen na vyplácené podpoře v nezaměstnanosti, ale i v oblasti sociálních dávek. Již několik studií prokázalo, že jakékoliv aktivní opatření vedoucí k zaměstnání uchazečů o práci je efektivnější než prosté vyplácení dávek. Navíc klient bude psychicky podpořen, nepřijde o pracovní návyky.
 
Ústecký program zaměstnanosti 2020 například definuje i 17 konkrétních požadavků směrem k vládě a Poslanecké sněmovně. Jde například o zvýšení výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti, vytvoření motivace v podobě výrazně vyšší minimální mzdy v porovnání s výší dávek, nárůst podílu zaměstnanců pracujících na zkrácenou pracovní dobu, vymezení statutu sociálního podnikání, různá daňová zvýhodnění pro zaměstnavatele a nové investory, ale také o zamezení práce načerno povinností zaměstnavatele nahlásit nového zaměstnance před jeho nástupem do práce, znovuzavedení povinnosti zaměstnavatelů hlásit na úřad práce volná pracovní místa atd.
Prvním konkrétním krokem vycházejícím z Ústeckého programu zaměstnanosti 2020 je záměr vytvořit v rámci příspěvkových organizací Ústeckého kraje zhruba 480 nových pracovních míst.