Teplické fontány a kašny objektivem Siegfrieda Neumaiera

Páteční den přinesl obyvatelům a návštěvníkům města Teplice krom Noci kostelů otevření nové výstavy fotografií s názvem: Teplické fontány a kašny. Autorem výstavy je teplický fotograf a náš externí redaktor Miroslav Neumaier vystupující pod tvůrčím jménem Siegfried Neumaier (na snímku). Tuto výstavu zaštítil hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček.  

„Fotografování se věnuji již od dětství. Hodně mne naučil náš tehdejší vedoucí astronomického kroužku při hvězdárně Otta Šandor. No, a tak to se mnou šlo. Postupně jsem se začal zabývat nejen reportážní fotografii, ale také dokumentační. Teplice se za dobu mého života hodně změnily a nejsem si jist, že vždy k lepšímu. Proto jsem se rozhodl udělat pár souborů o tomto městě. A tohle je jeden z nich,“ říká Miroslav Neumaier. Teplice mají mnoho kašen a fontán. Některé jsou již minulostí, jiné přibyly. Jak autor výstavy dodává, jsou to místa, kolem kterých lidé chodí a ani si jich moc nevšímají, protože patří k všedním věcem. „V Teplicích je teď dvacet funkčních fontán a kašen. Pak jsou i zaniklé, jako třeba Morový sloup, nebo fontána v nákupním středisku Hvězda na novém Šanově. Nebo i tento chrlič,“ dodává autor a ukazuje na fotografii kamenného démona nacházejícího se na stěně Kamenných lázní. 
 
Úderem 18. hodiny se začali scházet pozvaní hosté, mezi kterými nechyběl europoslanec  Jaromír Kohlíček, ředitel gymnázia RNDr. Zdeněk Bergman a řada dalších významných osobností, pro které bylo připravené bohaté občerstvení. Fotografie zapůsobily na mnoho návštěvníků vernisáže. Někteří ani nevěděli, že Teplice mají tolik kašen a fontán. 
 
Fotografie, z nichž je výstava sestavena, jsou dnes již takřka archivní záběry a opravdu je nač se dívat. Jak podotkl sám autor, právě teď se sešly všechny aspekty a možnosti, aby výstava vznikla. „Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Zvláště občanskému sdružení Pro Arte Beuronensis. To oni mi nabídli možnost tuto výstavu uskutečnit. Také bych rád poděkoval své ženě za velkou pomoc při technické realizaci,“ sděluje fotograf na závěr. Na výstavu Miroslava Neumaiera do Beuronské kaple v teplickém gymnáziu jste zváni i vy. 
 
Autor : Metropol