Teplická požární stanice přivítala děti z Domu dětí a mládeže

Dne 6.3.2014 navštívily teplickou stanici děti v rámci akce „Děti z majáku“, kterou pro ně zorganizoval teplický Dům dětí a mládeže. Vedle Hasičského záchranného sboru dětem přiblížily svou činnost také Městská policie Teplice, Besip, Záchranná zdravotnická služba Ústeckého kraje a Český červený kříž.  

Děti si mohly v různých soutěžích a hrách vyzkoušet své dovednosti a znalosti v situacích, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Akce se v již druhém ročníku zúčastnilo celkem 23 dětí. Tepličtí hasiči si pro ně připravili jak dovednostní, tak i znalostní soutěže. Zároveň si děti prohlédly hasičskou techniku a zázemí.