Teplická nemocnice obdržela finanční dar na rekonstrukci neurologického oddělení

Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., obdrželo finanční dar ve výši 100 000 korun od Jaroslava Třešňáka, významného teplického podnikatele. Peníze byly využity na rekonstrukci neurologického oddělení teplické nemocnice, konkrétně na výměnu pěti plastových oken na jednotce intenzivní péče. 

„Za celé neurologické oddělení bych chtěla vyjádřit poděkování za velkorysý dar. Cílem oddělení je poskytovat našim pacientům nejen léčebný servis na úrovni současné medicíny, ale k němu také důstojné a příjemné prostředí během pobytu na oddělení,“ uvedla MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice, o. z. A redakce Českého Metropolu, který byl předání šeku přítomen, dodává: Příklad, hodný následování. Jak je ze snímků patrné, je ještě třeba vyměnit okna na lůžkovém oddělení neurologie. Přidá se někdo další? 
 
Text a foto: Metropol