Téměř 2 800 pracovních míst mohou kraji přinést energeticky úsporné renovace budov

Budoucí vládní strany se v  koaliční smlouvě zavázaly k masivní podpoře zateplování veřejných i soukromých budov. Pokud se nové vládě skutečně podaří vytvořit dlouhodobý a stabilně financovaný program, může jen v Ústeckém kraji vzniknout zhruba 2800 nových pracovních míst. 

Do roku 2020 lze ve stabilním programu, který by pomáhal domácnostem i institucím s energeticky úspornými renovacemi, efektivně využít 80-100 miliard korun, tedy až 12 miliard korun podpor ročně. Celorepublikově by takto nastavená podpora energeticky úsporných renovací pokrývající soukromé i veřejné budovy dokázala vytvořit 35 tisíc pracovních míst ve všech regionech České republiky. 
Pro Ústecký kraj, kde žije 7,9 % obyvatel České republiky, by taková výše podpory znamenala podle konzervativních odhadů 2765 nových přímých pracovních míst ve stavebnictví a subdodavatelských odvětvích. 
Vláda však musí zajistit úspěšné čerpání prostředků z fondů Evropské unie, které nabízejí více než tři čtvrtiny potřebné částky – celkem 75 miliard korun – a vztahují se k energeticky úsporným renovacím veřejných budov a bytových domů. 
Dalších 27 miliard korun z prodeje emisních povolenek je již nasměrováno do programu Nová zelená úsporám, který je určen pro rodinné domy.  V případě výpadku příjmů z povolenek, který se dá v letech 2014 a 2015 kvůli derogacím očekávat, musí pak vláda zajistit dofinancování programu ze státního rozpočtu. I tento scénář se přitom státní kase vyplatí. Během jednoho roku se do ní totiž vynaložené prostředky vrátí. 
Ústecký kraj by se měl proto u vlády zasadit o vytvoření dlouhodobého programu, kdy lze také ve spolupráci s Úřadem práce dohodnout příspěvek na vytvoření nového pracovního místa v tomto oboru přímo u stavebních firem. Počet nových pracovních míst může být ještě vyšší, pokud kraj bude i nadále atraktivní pro výrobní firmy z oblasti stavebnictví. Kraj by také měl zohlednit možnost nových pracovních příležitostí v energeticky úsporném stavebnictví při přípravě rekvalifikačních kurzů. 
 
Pavel Ševčík, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR: „Stavebnictví se v současné době nachází ve velmi složité situaci, jak každý měsíc potvrzují výsledky šetření Českého statistického úřadu. Dlouhodobá strategie v oblasti snižování energetické náročnosti budov by měla přinést tolik očekávané zakázky – především malým a středním firmám. Česká republika se jako členská země EU zavázala k přijetí opatření, která povedou k úsporám nákladů na vytápění a k šetření energiemi. Proto jsem velmi rád, že vláda schválila program Nová zelená úsporám, který by měl poskytnout dotace ve výši 27 miliard. V možnostech tohoto programu a programu Panel 2013+ vidím velkou šanci pro Ústecký kraj. Díky vysokému multiplikátoru pak bude zásadně ovlivněna  zaměstnanost ve stavebnictví a vzrostou i přínosy do státního rozpočtu.”
 
Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy: „Jen v Ústeckém kraji může efektivní zapojení evropských fondů a pokračování Nové zelené úsporám vytvořit zhruba 2800 nových pracovních míst ve stavebnictví. Renovace budov mohou být také jednou z cest, jak udržitelným směrem diverzifikovat ekonomiku Ústeckého kraje, která se již dlouhá léta opírá především o těžký a těžební průmysl.“
 
Petr Mazzolini, manažer zpracovatelských firem střední Evropa, AGC Flat Glass Czech: 
„Zvyšování energetické účinnosti budov cestou využití  efektivních, energeticky úsporných  opatření  je samozřejmě závislé na technologiích a použitém materiálu. Sklářský průmysl  a jeho významný reprezentant v České republice, akciová společnost AGC Flat Glass Czech, svými výrobky  významně přispívají k podpoře  tohoto trendu, k  šetrnému chování spotřebitelů a jednoduše řečeno, k úspoře energie. Skla z teplické firmy AGC dokáží řídit prostup světla i energie podle individuálního přání zákazníků. Použití našich skel  při  zateplení domů,  zasklení oken nebo fasád přináší zákazníkům vysoké úspory v nákladech za teplo s návratností investice v desítkách měsíců.
Ve výrobě a zpracování plochého skla  pracuje v Ústeckém kraji asi 4000 lidí. V tomto odvětví  výroby  je kvalifikovaný odhad multiplikačního faktoru  zaměstnanosti  3,5. V důsledku toho se počet pracovních míst spojených s výrobou a dodávkou  skel k výrobcům oken, fasád, zimních zahrad nebo přímo na stavby značně rozšiřuje a lze jej dále zvýšit. Moderní trendy života a jejich společenská podpora se tak stávají účinným nástrojem k řízení zaměstnaností.”
 
Jan Brázda, ředitel výrobního závodu Krupka, Knauf Insulation: „Společnost Knauf Insulation produkuje špičkové izolační materiály a to i ve smyslu dopadu provozu na životní prostředí a spotřebu energie na výrobu izolace. Respekt k energiím je zakotven v našem mottu: „je čas chránit energii“.
Velký potenciál dalšího rozvoje vidíme v rekonstrukcích stávajících budov a staveb a procesu jejich změny do standardu „nulové spotřeby energie“. Tento přístup generuje nejen business pro výrobce izolací a izolačních systémů, ale také obrovský objem práce zejména pro lokální firmy malé a střední velikosti. Důsledkem je nejen zlepšení komfortu užívání budov, ale i podstatné snížení účtů za energie a tedy tvorba nových zdrojů pro zlepšení životní úrovně, zejména nízkopříjmových skupin obyvatel.“