Technologie pomáhají s péčí o duševní zdraví

Roste využívání celé řady technologií - od online diskusních místností, mobilních aplikací a služeb GP (virtuálních konzultací) až po umělou inteligenci a virtuální realitu. Průzkum společnosti Accenture realizovaný ve Velké Británii na více než 2000 zaměstnancích zjistil, že čtyři z 10 lidí (39 %) již používají ke zvládání stresu, zlepšení spánku a posílení duševní pohody technologie, jako jsou on-line služby, mobilní aplikace a nositelná zařízení. Proaktivní využití technologií je důsledkem toho, že čím dál tím větší podíl lidí má psychické problémy – potýkala se s nimi více než polovina (55 %) respondentů. V této skupině je využití technologií k péči o duševní pohodu ještě vyšší, a to 46 %.

Není proto divu, že většina respondentů (77 %) se domnívá, že lidé by měli podniknout aktivní kroky k řízení svého duševního zdraví. Více než polovina (57 %) respondentů uvedla, že aplikace a online technologie se stanou první možností, kterou v takovémto případě zvolí. Většina z nich využila nebo by využila on-line poradenské služby nebo linky pomoci (72 %), aplikace pro meditaci nebo relaxaci (69 %), online chatovací místnosti a podpůrné skupiny (67 %) a interaktivní služby GP (65 %). Přibližně polovina (52 %) by navíc použila chatbota využívající umělou inteligenci, aby podpořil jejich duševní pohodu. Ještě více, a to 55 % lidí věří, že virtuální realita může pomáhat s řešením problematiky duševního zdraví.

Dvě třetiny (67 %) z těch, kteří použili technologii na podporu svého duševního zdraví uvedly, že jejich volba technologie byla založena na doporučení zdravotnických pracovníků. Nicméně jeden ze tří respondentů (32 %) hodlá použít technologii na podporu svého duševního zdraví bez jakéhokoli odborného poradenství a tři ze čtyř (75 %) by zvážili použití technologie, aniž by věděli, jak důkladně byla testována.

„Vzhledem k tomu, že se rozšiřuje nabídka technologií pro duševní zdraví, mohou společnosti podporovat své zaměstnance tak, že jim poskytnou přístup k nástrojům, které byly otestovány a jsou považovány za efektivní,“ říká Barbara Harvey, výkonná ředitelka společnosti Accenture a vedoucí oddělení duševního zdraví ve Velké Británii. „Technologie však budou vždy jen součástí řešení – nenahrazují lidi, kteří spolu mluví a podporují se. Je to jen část vytváření skutečně lidského pracoviště, kde se každý cítí bezpečně a neskrývá zájem o duševní zdraví. “

Téměř devět z deseti respondentů (87 %) se domnívá, že roste informovanost o duševním zdraví a že lidé jsou ochotní o těchto otázkách hovořit otevřeněji, než tomu bylo před několika lety (82 %). Výrazný dopad na obecné povědomí měla ochota vysoce postavených lidí hovořit o svých vlastních problémech v oblasti duševního zdraví, jak uvedla více než polovina (53 %) respondentů.

Jiná je situace na pracovištích. Jen jeden z pěti zaměstnanců (22 %) uvedl, že jsou v hovorech s kolegy otevřeni v otázkách duševního zdraví. Nejčastěji uváděnými důvody, kvůli nimž respondenti nechtějí diskutovat o problémech s duševním zdravím, jsou strach, že se s nimi bude zacházet jinak (39 %), rozpaky (30 %) a přesvědčení, že by to poškodilo jejich kariérní vyhlídky (27 %). Pouze 14 % uvedlo, že se o důležitosti péče o duševní zdraví na pracovišti hovořilo nebo hovoří.

Další z klíčových zjištění průzkumu: pouze čtvrtina (25 %) respondentů věděla o nějakých iniciativách k podpoře duševního zdraví v jejich společnosti a pouze jeden z pěti (20 %) uvedl, že jejich organizace má kodifikovanou strategii v oblasti duševního zdraví. Průzkum také zjistil, že mladší lidé využívají technologie na podporu svého duševního zdraví v podstatně větší míře. Pro porovnání: z generací Y a Z hodlá používat aplikace pro chytré telefony k péči o své duševní zdraví 75 % respondentů, z generace X to bylo 53 % a z období baby boomu jen 36 % respondentů. Při využívání technologií dominují muži: z generace Y chce hledat podporu prostřednictvím technologie 86 % mužů (a pouze 66 % žen), kteří uvedli, že by použili nebo by zvážili používání aplikací nebo interaktivních testů, které pomáhají diagnostikovat duševní zdraví.

Závazek společnosti Accenture podporovat duševní zdraví svých zaměstnanců

Společnost Accenture nabízí svým zaměstnancům unikátní program zaměřený na péči o duševní zdraví. „Naše společnost staví své hodnoty na tom, abychom byli pro své lidi nejen zaměstnavatelem, ale zajímavým partnerem, který jim pomáhá i mimo čistě pracovní rámec a přispívá ke zvýšení kvality jejich života. Péče o duševní zdraví zaměstnanců je inovativní projekt, z něhož mohou těžit i zaměstnanci v České republice,“ říká Šárka Vránová, HR manažerka společnosti Accenture a dodává: „Náš lokální program zahrnuje asistenční program pro naše zaměstnance, který je jim k dispozici sedm dní v týdnu dvacetčtyři hodin denně. Pravidelně pořádáme i wokshopy zaměřené právě na duševní zdraví a obzvlášť hrdí jsme na náš Mental Health Allies program.“

Společnost Accenture také vytvořila vlastní program Mental Health Allies, který sdružuje více než 1 500 vyškolených pracovníků, kteří absolvují speciální školení v oblasti duševního zdraví. Společnost také jmenovala v každém regionu pověřeného vedoucího pracovníka pro oblast duševního zdraví, který odpovídá za aktivity v této oblasti.

„V Accenture se snažíme vytvořit kulturu, kde si každý může promluvit o svém duševním zdraví a ví, jak pomoci kolegovi, který se potýká s problémy. Chceme umožnit lidem, aby dělali, co je pro ně správné, pokud jde o duševní pohodu. A technologie může být důležitým kanálem pro ty, kteří nejsou připraveni o svých problémech mluvit, stejně jako pro ty, kteří pracují mimo domov,“ uzavírá Šárka Vránová z Accenture ČR.