Táboru Arkadie letos vládli šílení bohové.

Letní integrovaný tábor Arkadie v Horním Vysokém u Levína letos své účastníky přenesl do starověkého Řecka. 24 školáků či klientů stacionáře, ale také jejich sourozenců a kamarádů, se ocitlo ve dvoutýdenním područí sedmi šílených bohů.  Ti je pronásledovali na každém kroku, nutili je plnit úkoly takřka nesplnitelné, a světe div se, jim se to líbilo!  

Po loňské zimní olympiádě uprostřed léta, byl tedy letos tábor ve znamení Neptuniády, boje o hlavu Medúzy, výcviku Sparťanů, lodní bitvy, Sirén či Olympmánie. Bohové je přinutili vyrobit si trička, projít stezku odvahy, uvařit si nebo vylézt  na rozhlednu Víťova vyhlídka. Za to jim prozradili jak nalézt poklad, připravili ohňovou show a zažehli posvátný oheň.  Podařilo se jim ale také sídlo šílených bohů opustit, pak navštívili úštěckou šatlavu, koupali se v rybníku Chmelaři nebo, díky litoměřickým fotbalistům, viděli ukázku práce hasičů, výcvik policejních psů a ukázku biketrialu Tomáše Zedka.
 
Prožití části prázdnin bez rodičů, spolu s kamarády má pro děti a mladé lidi s mentálním postižením a pro utváření jejich sociálních dovedností nesmírný význam. Proto patří dík projektu Volný čas 2013 Ústeckého kraje a městu Dubí za finanční podporu tábora, litoměřickým fotbalistům za zajištění zajímavých ukázek, firmě KEBEK Chomutov za předvedení ohňové show manželů Strůnových, majitelům chatové osady, manželům Karlovým, za každoroční milou péči a konečně šíleným bohům za tu spoustu krásných nápadů a snad i za zajištění skvělého počasí a nálady. V copak se asi šílení bohové převtělí napřesrok. Už se těšíme.