Slavný italský světec Jan Bosco v Teplicích

V neděli 3. února  navštívil Teplice relikviář s ostatky velkého italského světce Jana Boska, zakladatele kongregace Salesiánů Dona Boska. V Teplicích působí salesiáni na poli duchovním a sociálním již více než 20 let. 

Jan Bosco se narodil v roce 1815. Z vlastní zkušenosti věděl, jak je těžké vyrůstat v neúplné a chudé rodině. Rozhodl se stát knězem, aby mohl pomáhat i dalším lidem na jejich cestě životem. Jak je typické v Itálii, začalo se mu od té doby říkat Don Bosco. „Velmi ho tížila situace mládeže v průmyslových čtvrtích italského Turína,“ přibližuje kořeny salesiánského díla teplický farář P. Jan Blaha, „budoval domy, ve kterých mohli mladí lidé žít, učil je řemeslu a pomáhal jim najít dobrou práci. Chtěl, aby se z nich stali poctiví občané a dobří křesťané.“ Jeho nadšení strhlo mnoho dalších lidí. Z nejbližších spolupracovníků vytvořil kongregaci Salesiánů Dona Boska, řeholníků, kteří se i dnes po jeho vzoru věnují dětem na okraji společnosti ve více než 130 zemích světa. 

U příležitosti příprav na 200. výročí narození Dona Boska putuje relikviář s jeho ostatky po celém světě. Postavu Dona Boska uctili již tisíce lidí v Africe, Asii i Americe. Pouť bude pokračovat v Maďarsku, Polsku a dalších evropských zemích. Teplice jsou jedním z dvanácti míst v České republice, do kterých relikviář zamíří.