Slavnosti královny Judity Durynské

„Velectěné dámy a pánové, Její Veličenstvo královna Judita Durynská!“ ozývá se Lázeňskou uličkou volání středověkého kronikáře v podání ředitele Divadla v pytli Petra Stolaře. V sobotu 6. září od 10 hodin se v lázeňském domě Beethoven a jeho okolí koná slavnost Lázeňský den. 

„Lázeňský den se slaví každoročně, ale pokaždé má jiný dodatek,“ říká Petr Stolař a pokračuje: „Letos jsme tomu díky osmistému šedesátiletému výročí lázní dali název Juditiny slavnosti. Byla to totiž právě ona, kdo přišel na to, že by se daly logisticky využívat. Také proto zde založila benediktýnský klášter.“
 
O Juditě jako o zakladatelce kláštera v Teplicích se zmiňuje již Dalimilova kronika, podle níž byla královna pohřbena právě v Teplicích. Královniny ostatky byly objeveny při archeologickém výzkumu zbytků zdejší románské baziliky a kláštera v areálu Regionálního muzea Teplice. Královna Judita pravděpodobně právě v Teplicích strávila závěr svého života. Výzkumy podle nalezené královniny lebky naznačují, že se Judita dožila možná osmdesáti let. Jiné prameny uvádějí, že zemřela až po roce 1210, za vlády svého nejstaršího syna Přemysla Otakara I.
 
Letošní slavnosti jsou vydařené. Po úvodní scénce ukazující návštěvu královny s jejím doprovodem v našem kraji a setkání s pohanským léčitelem, průvod královny doplněný o obecenstvo směřuje k táboru léčitelů, který symbolizuje pradávné využívání pramenů. Poté následuje prohlídka lázeňského domu, kde je sehrána opět scénka s ukázkou vyléčení různých neduhů pomocí léčivé vody.
 
„Snažíme se touto divadelní formou ukázat lidem nejen tu historii, kdy ti staří pohané ještě to tak neuměli organizovat a Judita do toho našeho lázeňství vnesla řád, ale chceme lidi i pobavit,“ sděluje Petr Stolař. 
 
Nápad na uspořádání Lázeňských dnů vyšel z Lázní samotných. Programoví manažeři, které je možné vidět i v různých rolích právě těch pohanských léčitelů při dnešním dni, určují náplň a téma slavnosti, realizace je pak na Divadle v pytli. Na návštěvníky slavností ovšem nečeká jen divadlo a prohlídka lázní. Je možno ochutnat pro tuto příležitost uvařené speciální pivo Lázeňský Mistr na paměť lázeňského pivovaru a na připomenutí královny si k němu dát durynskou klobásu. 
 
Foto a text: Miroslav Neumaier