Projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“

Od října letošního roku je Ústecký kraj realizátorem dalšího, v pořadí již třetího projektu zaměřeného na zajištění dostupnosti služeb sociální prevence. Jedná se o projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji financovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  Evropského sociálního fondu. 

Cílem projektu je zajištění dostupnosti služeb azylových domů, nízkoprahových denních center a sociálně terapeutických dílen v letech 2013 – 2014 v souladu s potřebami definovanými v krajském střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb. Celkové náklady projektu jsou 136 milionů korun.

V oblasti služeb azylových domů je zaměřen zejména na rozšíření kapacity této služby pro rodiče s dětmi, kteří se ocitli bez přístřeší. V rámci projektu by měly být zajištěny služby čtrnácti azylových domů s celkovou kapacitou 364 lůžek.
 
V oblasti služeb nízkoprahových denních center pro osoby bez přístřeší se předpokládá, že vzniknou čtyři nová centra v lokalitách, kde dosud chybí a jsou potřebná. Jedná se o města Klášterec nad Ohří, Kadaň, Lovosice a Most.
 
Dále dojde k rozšíření stávající kapacity služeb sociálně terapeutických dílen pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. V rámci projektu by mělo být zajištěno celkem patnáct těchto služeb na celém území kraje.
 
Zajištění sociálních služeb proběhne prostřednictvím veřejných zakázek. Aktuální informace o projektu jsou k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje. Informace o zadávacích řízeních najdete na profilu Ústeckého kraje na adrese www.egordion.cz a informace projektu jsou uvedeny na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR www.esfcr.cz.