Proč změna počtu zastupitelů?

Strana zelených v Teplicích pozvala občany na jednání Zastupitelstva města Teplice, které se konalo v pátek 28. 3. odpoledne. 

Mezi obecnými a pravidelně projednávanými body se pozastavila nad bodem číslo 24, v jehož rámci rozhodlo vedení města účelově, před podzimními komunálními volbami, o snížení počtu členů městského zastupitelstva. Primátora Jaroslava Kuberu k této akci nenutí žádný zákon, ale pouze jeho snaha výrazně snížit šance svých politických soupeřů a kritiků, aby mohli na podzim zasednout do městského zastupitelstva a více dohlížet na chod města. 
 
„K podobnému zoufalému činu přistoupila ODS v Praze před minulými volbami, kdy uměle rozdělila hlavní město na více volebních obvodů, protože věděla, že při ponechání standardních volebních podmínek jsou její dny na pražské radnici sečteny. Naštěstí se tento krok obrátil proti ODS samotné, volby nevyhrála a já předpokládám stejný vývoj i v Teplicích, protože voliči nejsou ovce, ale sledují, co se kolem nich ve městě děje“, komentuje záměr současné vládnoucí garnitury předseda teplických Zelených Adam Souček. 
 
Návrh změny zastupitelů z 33 na 27 nakonec prošel společnými hlasy ODS a ČSSD. Navíc k datu rozhodnutí nebyl v materiálu předloženém zastupitelům uvedený ověřený údaj od ČSÚ ale pouze citováno avízo z Ministerstva vnitra ČR o počtu 49 100 obyvatel Teplic. Z materiálu není ani patrné, jestli 2 174 cizinců s trvalým pobytem v Teplicích je už započteno do tohoto čísla nebo ne. Pokud by totiž nebylo, tak by počet obyvatel Teplic pod 50 tis. ani neklesnul. 
A předseda Souček k tomu dodává: „Mě osobně trápí u této věci to podstatné – přestože ke snižování obyvatel Teplic dochází již dlouho, pojďme si říct, co udělalo město za vedení ODS proto, aby lidé neutíkali z města pryč, ale usadili se tady např. i po studiích a zakládali tady rodiny? Myslím, že jednoduchou odpověď si zvládne doplnit každý bez problémů.“ 
 
Pokud by nešlo o vážnou věc, bylo by téměř k smíchu, jak se také vedení města snažilo utajit pozvánku na jednání a program jednání zastupitelstva před veřejností, novináři a svými polickými soupeři. Za normálních okolností a v dřívějších dobách tomu tak bylo, Magistrát města Teplice program zastupitelstva vyvěšoval klasicky na svou úřední desku, ale současně jí uveřejňoval viditelně i na svých webových stránkách jako pozvánku pro své obyvatele, tentokrát se tak nestalo a pozvánka byla uložena do standardního přehledu elektronických dokumentů města a její nalezení vyžadovalo opravdu cílené pátrání.