Proč zakládáme soukromou školu?

Založit si „své“ zařízení pro děti jsem chtěla již dříve. Celý život se pohybuji mezi učiteli, dětmi a jejich rodiči. Dvacet let na nejrůznějších pozicích ve školství a práce s dětmi různých věkových skupin ve mně každodenně vzbuzovaly pocit soustavné absence možnosti „více se seberealizovat“. Myšlenka dozrála v okamžiku, kdy jsem zjistila, že mám kolem sebe tým skvělých a šikovných lidí, kteří mají v podstatě stejné názory na situaci ve školství, spoustu energie a úžasných nápadů, jejichž realizaci by bylo škoda ponechat pouze v rovině teoretické.   

Od prvotní myšlenky již uplynulo několik let, od prvních konkrétních kroků několik měsíců, absolvovala jsem množství jednání, obeslala několik úřadů, najezdila spousty kilometrů při hledání vhodných prostor, strávila jsem u počítače stovky hodin a další více či méně časově náročné úkony. Přesto si uvědomuji, že bez mé rodiny a přátel, kteří již přiložili ruku k dílu, bych si tento SEN splnit nemohla. 
 
Jsme na začátku nekonečné cesty, jejíž cíl neexistuje. Budujeme oázu klidu. Stačí nám motivace v podobě žáčka těšícího se do školy a spokojeného rodiče, který nám bude rovnocenným partnerem na každém kroku. 
 
Proč „Škola jako obrázek“
 
Zamyslíte-li se nad názvem naší školy, může se první dojem zdát, že jde o školu výtvarně zaměřenou, či školu vymalovanou v pestrobarevném ladění, avšak toto naše metaforické přirovnání k obrázku, či obrazu, nebylo vybráno nikterak náhodně. Zadíváme-li se na obraz, jako takový, dokáže v nás tento vyvolat určité dojmy, probudit rozličné emoce. Každý obraz je svým způsobem jedinečný, osobitý, malován rozdílným stylem, v jiném směru, s odlišnou barevností, s různým záměrem autora, ve zřejmé návaznosti na jeho cíle, touhy, temperament. Malíř, jedinec, se postupem času mění, vyzrává a s ním i jeho díla, která získávají na hodnotě, smyslu, orientaci.
 
Podobně je to i s našimi dětmi, které jsou výraznou a jedinečnou osobností již od narození a pro své okolí se tak stávají „obrazem“ plným emocí a barevnosti. Vzhledem k osobitosti každého dítěte, v našem případě žáka, je u těchto třeba uplatňovat jiné přístupy a techniky, avšak nikoliv ve snaze tyto lidičky měnit k obrazu našemu, ale naopak je podporovat a zároveň uznávat jejich individualitu a pomáhat jim mimo jiné v sobě samých nalézt cíle, hodnotu a smysl života. 
 
Proto jsme pro naší, soukromou základní školu v Újezdečku která se, pomocí málopočetných tříd, novodobých přístupů učitelů a takřka rodinnému prostředí, bude snažit v našich žáčcích vzbudit touhu po vědění a zároveň bude podporovat rozvinutí jejich vlastní osobnosti, vybrali název „ Škola jako obrázek“. 
 
Proč volit pro své dítě školu soukromou?
 
Protože soukromé školy nemají „své jisté“, snaží se nabízet stále nové a lákavější učební novinky, vycházet rodičům maximálně vstříc. Protože se díky menšímu třídnímu kolektivu a téměř rodinnému prostředí ve škole vaše dítě neztratí v „anonymním mraveništi“. Protože každý zná každého, napříč všemi účastníky vzdělávání: žák – učitel – rodič. Protože je hodnocen individuální postup každého jedince, přičemž je zaručen úspěch každého žáčka. Protože nabízíme nadstandartní služby, které státní školy nabízet nemohou.
 
Přání rodičů vyslyšeno…
 
Na četné žádosti rodičů, jsme se rozhodli provozovat zároveň se základní školou i Dětské centrum, které bude určeno dětem do šesti let. Chceme si tak v klidné a rodinné atmosféře „předpěstovat“ budoucí žáčky naší školy s využitím nadstandartních služeb pro rodiče, a to především v podobě pružné provozní doby, kterou si rodiče určí podle potřeb a pracovní vytíženosti.
 
Jak své dítě přihlásit do naší školy či Dětského centra Barvička?
 
Na webových stránkách http://www.skolajakoobrazek.ic.cz získají rodiče veškeré potřebné informace nejen ke škole, ale také k Dětskému centru Barvička. Máme rovněž své stránky na facebooku, kde mají zájemci možnost sledovat pravidelně aktualizovanou fotodokumentaci o pokračujících úpravách a základní informace o plánovaných akcích.