Představení Okresní hospodářské komory v Teplicích

Okresní hospodářská komora Teplice byla založena v roce 1994 k podpoře podnikatelských aktivit na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Do Obchodního rejstříku byla Okresní hospodářská komora Teplice zapsána jako právnická osoba dne 28. prosince 1994. 

Členy Okresní hospodářské komory Teplice se mohou stát právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území České republiky, provozují podnikatelskou činnost s výjimkou činnosti v zemědělství, potravinářství a lesnictví a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona.

Hlavním cílem Okresní hospodářské komory Teplice je především ochrana zájmů malých a středních podnikatelů prostřednictvím nabídky veškerých dostupných forem pomoci. Své služby poskytuje Okresní hospodářská komora Teplice (zdarma i za poplatek) jak členům OHK Teplice, tak i ostatním podnikatelům z celého území České republiky.
     
Okresní hospodářská komora Teplice se aktivně podílí a je partnerem projektů, které jsou spolufinancovány z Evropských sociálních fondů (ESF), a v rámci své působnosti pořádá vzdělávací semináře pro podnikatele, jejich zaměstnance i širokou veřejnost. Spolupracuje s institucemi na rozvoji podnikání a podílí se na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu podnikání. Rovněž spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími v České republice i v zahraničí. 
     
Podrobnější informace o Okresní hospodářské komoře Teplice, její struktuře a personálním složení, poskytovaných službách pro členy, produktech a jejích ostatních aktivitách naleznete v dalších odkazech na našich webových stránkách http://ohkteplice.mcdev.cz/
 
Přihlášku ke členství je možné stáhnout na tomto odkaze: