Požár trávy pod Hvězdárnou v Teplicích

12. 3. 10:26 Jednotky HZS St. Teplice, SDH Bystřany – Úpořiny, SDH Proboštov a SDH Teplice – Sobědruhy vyjely k požáru trávy v Teplicích – Proseticích. Hořela tráva a náletové dřeviny na louce pod Hvězdárnou ve směru na Prosetice.

Místo bylo pro techniku obtížně přístupné. Hasiči požár lokalizovali v 12:55 a zlikvidovali v 12:59.

Plošné vypalování staré trávy i ostatních porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno. Fyzické osobě, která vypaluje posrosty, lze uložit pokutu do výše 25 tisíc Kč. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami a přenesením ohně v podloží.

Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace. Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech. Bohužel může nastat i udušení lidí v kouři a uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku vypalované plochy.