Právě se nacházíte:

OČI DOKOŘÁN

Soutěžní přehlídka výtvarných oborů základních uměleckých škol z celého Ústeckého kraje, kterou letos pořádá ZUŠ Teplice. K vidění bude velké množství prací žáků a studentů ZUŠ v širokém věkovém rozpětí.  

ZUŠky navštěvují děti od 5 let až do dospělosti. Učitelé se svými žáky se budou prezentovat soubory výtvarných prací, výtvarnými řadami nebo výtvarnými projekty, kde je krásně vidět jejich společný přístup na dané téma a pohled, kterým k němu přistupují. Můžeme se těšit na spoustu originálních námětů a kreativních výtvarných řešení. Letošní nepovinné téma přehlídky je SKRÝVÁNÍ A ODKRÝVÁNÍ. 

Přehlídka je vždy velkým zážitkem pro každého, malého i velkého diváka, a slouží také jako velký inspirační zdroj pro všechny učitele výtvarné výchovy nejen ze ZUŠek, ale i ze základních i mateřských škol.

Nechte se překvapit úžasnou dětskou fantazií a přijďte se podívat na svět viděný dětskýma očima!

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 7. března 2017 v odpoledních hodinách.

http://www.muzeum-teplice.cz