OČI DOKOŘÁN - SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA VÝTVARNÝCH OBORŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL - krajské kolo

Ve dnech 8. března až 6. dubna se ve všech výstavních prostorách Regionálního muzea v Teplicích uskuteční soutěžní přehlídka výtvarných oborů základních uměleckých škol z celého Ústeckého kraje, kterou letos pořádá Základní umělecká škola Teplice. K vidění bude velké množství prací žáků a studentů ZUŠ v širokém věkovém rozpětí. ZUŠky navštěvují děti od 5 let až do dospělosti.   

Učitelé se svými žáky se budou prezentovat soubory výtvarných prací, výtvarnými řadami nebo výtvarnými projekty, kde je krásně vidět jejich společný přístup na dané téma a pohled, kterým k němu přistupují. Můžeme se těšit na spoustu originálních námětů a kreativních výtvarných řešení. Letošní nepovinné téma přehlídky je SKRÝVÁNÍ A ODKRÝVÁNÍ. 

Přehlídka je vždy velkým zážitkem pro každého, malého i velkého diváka, a slouží také jako velký inspirační zdroj pro všechny učitele výtvarné výchovy nejen ze ZUŠek, ale i ze základních i mateřských škol.

Nechte se překvapit úžasnou dětskou fantazií a přijďte se podívat na svět viděný dětskýma očima!

Vernisáž výstavy se konala v úterý 7. března 2017 v 16 hodin. 

http://www.muzeum-teplice.cz