Obojživelníci a plazi severozápadních Čech

„Jé mami tady je had,“ ukazuje malá návštěvnice na terárium ve výstavní síni Regionálního muzea Teplice. Tato instituce připravila pro své návštěvníky neobvyklou výstavu pod názvem: Obojživelníci a plazi severozápadních Čech. Pro milovníky této nádherné fauny bude výstava velkým přínosem, protože zde je možno shlédnout i živé exempláře zvířat, která jsou již velice vzácná, a setkání s nimi je na úrovni setkání s UFO. 

Doby, kdy se ozývalo skřehotání žab u každé „louže“, kdy jsme na kamenech mohli běžně spatřit vyhřívající se ještěrku či zmiji, jsou díky lidské činnosti zřejmě nenávratně pryč. Obyvatelé městských částí Teplic přiléhajících k Doubravské hoře a Písečnému vrchu si jistě vzpomenou, že v jezírku a mokřadech pod hvězdárnou se běžně nacházely užovky, čolci a různé druhy žab. V Doubravském lese zase mohl člověk natrefit na mloka skvrnitého i naši nejpodivnější ještěrku slepýše obecného. Jak jsme však již řekli, tato doba je bohužel minulost.
 
Výstava se skládá nejen z živých exemplářů ale i fotografií. Tento komplexní soubor přiblíží zajímavý svět obojživelníků a plazů. Fotografie představují všechny druhy těchto živočichů vyskytujících se v  severozápadních Čechách a zachycují jejich pozoruhodné životní projevy. Je možno zde shlédnout nejen různé druhy žab, jako třeba velmi vzácnou ropuchu. Kdo bude mít odvahu jí pohlédnout do očí, zjistí, že je má zlaté. Jsou zde i již zmiňovaní mloci a zmije.
 
„Výstava je určena nejen široké veřejnosti, ale i školám. Pro ně je nabízena možnost komentovaných prohlídek výstavy v dopoledních hodinách a to každé úterý a středu do 18. 6.  Z důvodu velkého zájmu, je však nutné se na tyto prohlídky předem telefonicky objednat,“ říká pracovnice muzea paní Vlasta Tichá, která má výstavu na starosti. Ani ochránci přírody a ekologové se nemusejí o osud živých exponátů bát. Jak říká jeden z autorů výstavy pan Roman Vlček na všechny odchycená a držená zvířata je muzeu udělena výjimka od Krajského úřadu Ústí nad Labem, kde jsou přesně specifikované podmínky jejich držení a následného vypuštění zvířat. „Zvířata budou po ukončení výstavy vypuštěna zpět na místa, kde byla odchycena. Odchytávali jsme pouze samce, jelikož samice jsou touto dobou březí,“ dodává Roman Vlček na závěr.
 
Foto a text: Miroslav Neumaier