Novou keramickou pec poprvé otevřeli v Arkadii

Za účasti Soni Holingerové, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy, otevřela vedoucí stacionáře Arkadie, Zuzana Nétková, spolu s klienty, poprvé novou keramickou pec. Ještě horké keramické kapříky, které kamarádi vyrobili, poslali jako malý adventní dárek lidem z Nadace ČEZ, díky které se první výpal v nové peci uskutečnil.     

Výroba keramiky je s Arkadií spojena již řadu let. Jedna z nejstarších řemeslných činností člověka provází děti ve speciální škole v rámci výtvarné i pracovní výchovy, je jednou z oblíbených činností ve stacionářích, ale zejména je nejvýznamnějším výrobním programem chráněných dílen. Díky návštěvníkům lázní, ale i přátelům Arkadie, se naší keramikou, vytvořenou lidmi se zdravotním postižením, těší lidé snad na všech kontinentech. Již více než 15 let je v Arkadii pro tuto činnost vytvářeno technické zázemí. 

 
Finančně nejnáročnější je pořizování vypalovacích pecí. Vzhledem k tomu, že některá zařízení svou pec ještě nemají a pece v jiných v některých případech dosluhují, přivítali jsme grantové řízení Nadace ČEZ a podali projekt Keramické pece pro chráněnou dílnu. „ Díky nákupu nové pece a kompletní renovací dvou původních, můžeme nadále přispívat k pracovnímu uplatnění zdravotně znevýhodněných spoluobčanů a umožnit jim začlenit se do kolektivu,“ oceňuje nové vybavení Karel Klášterka, projektový manažér Arkadie.
 
Spolupráce s ČEZ a jeho nadací trvá již řadu let. Již třikrát se pro Arkadii „šlapalo“ na oranžovém kole, Nadace ČEZ také několikrát přispěla v rámci Podpory regionů na provoz pravidelné dopravy dětí se zdravotním postižením, dobrovolníci z řad zaměstnanců pomáhají každoročně v jednotlivých zařízeních v rámci dobrovolnických dnů, v jednom případě se zaměstnanec ČEZ podílel na prázdninové činnosti s klienty Arkadie.  „Hendikepovaní spoluobčané si velmi těžce hledají pracovní uplatnění. Snažíme se proto zvyšovat jejich šance na integraci do běžného života,“ uvádí Ondřej Šuch, manažer Nadace ČEZ. ČEZ, prostřednictvím své nadace, patří mezi nejvýznamnější podporovatele činnosti Arkadie a věříme, že tomu tak bude i nadále.
 
Foto Josef Hon