Právě se nacházíte:

Mladý záchranář Teplice

Soutěž Mladý záchranář, která má prověřit znalosti žáků základních škol v oboru "Chování člověka za mimořádných událostí" se konala 12. června 2014 v prostorách teplické stanice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. V Teplicích to byl již 4. ročník této soutěže, pořádané každoročně Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje.

Utkalo celkem 12 družstev ze základních škol celého tepického okresu. Družstva soupeřila ve 13 disciplínách, v nichž prokazovala nejen své znalosti, ale i své fyzické dovednosti. Mezi disciplíny patřila znalost první pomoci, dopravní test, znalost požární ochrany a chování za mimořádných událostí. Děti si také vyzkoušely jak dovedou pracovat s buzolou a mapou, znalosti improvizovaných prostředků ochrany či uzlování. Mezi testy fyzické zdatnosti patřil běh na požární věž a nesoutěžní disciplína horolezecká stěna.
 
Zvítězilo družstvo žáků Základní školy Bílá cesta, jako druzí se umístili žáci Základní školy Buzulucká a třetí místo získalo družstvo ze Základní školy Žalany. Oceněna byla nakonec všechna družstva, přičemž první dvě obdržela pozvánku do krajského kola soutěže, která se uskuteční dne 18.6. 2014 na vrchu Doubravka v Teplicích.