Mír, svobodu a demokracii nám nikdo nedal navěky

Vojenská čestná stráž nastoupila ve čtvrtek  24. dubna dopoledne  u památníku více než tří stovek obětí nacistické zvůle a brutality u zbytků kostela sv. Prokopa nedaleko Krupky.

Tradičně se zde sešli zástupci města Krupka, Československé obce legionářské, někteří vládní činitelé a zástupci zahraničních diplomatických misí, aby uctili památku lidí, kteří zemřeli při pochodech smrti právě v okolí Krupky a Bohosudova. Za zvuků smutečních skladeb v podání Ústřední vojenské hudby, příslušníci armády České republiky v doprovodu veteránů a osobností veřejného a politického života položili věnce k památníku označující hromadný hrob. Po tomto ceremoniálu následovaly proslovy jednotlivých hostů a to jak civilních, tak i vojenských osob.
 
„Hrůzy tehdejší doby a tehdejší události se dnes mnozí snaží zpochybňovat a mnozí se snaží historii přemalovat. Ale těch tři sta třináct obětí, které leží na tomto místě je jasným důkazem, že to bylo a že je potřeba nezapomenout na to, že se to odehrálo,“ říká ve svém projevu místopředseda PČR Ing. Jiří Škromach. Národy, které se neumí poučit ze své historie, si ji musí prožít znovu, uvádí Škromach dále. Že se často jedná o velmi tragické věci, není třeba zdůrazňovat. 
 
„Je to jen zlomek obětí, které zahynuly na území tehdejšího Československa během II. světové války. A je smutné, pokud politik v dnešní době dokáže říct, že se na území bývalého Československa v té době vlastně nic nedělo, že se tady žilo v klidu, míru a pohodě a jenom čekalo, až to všechno skončí,“ zmiňuje hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček slova současné ministryně spravedlnosti České republiky. „Je to ostuda, že někdo něco takového dokáže pronést v dnešní době a jsem rád, že na tomto pietním místě se scházíme každoročně a věřím, že se zde budeme scházet i nadále, abychom si připomněli nejen tyto oběti, ale všechny, kdo v Československu tehdy zahynuli. Vždyť to bylo jenom tři sta tisíc občanů, sto čtyřicet tisíc sovětských vojáků, čtyřicet tisíc rumunských, více jak tisíc polských vojáků, američtí vojáci. Bylo mnoho set tisíc lidí, tak nikdo nemá právo říct, že na území Československa nic nedělo,“ dodal ve svém proslovu hejtman. 
 
Vojenští činitelé připomněli hrdinný odpor proti německému fašismu a vyzvali k pozornosti i do budoucna, protože jak řekl ve svém projevu zástupce československé obce legionářské plukovník ing. Jaroslav Vodička: „Mír, svobodu a demokracii nám nikdo nedal na věky.“
 
Jako poslední se slova ujal starosta města Krupka PhDr.Ing. Zdeněk Matouš, který shrnul podstatu celého pietního aktu: „Současní lidé už neznají hrůzy války a neznají ji už ani z vyprávění vlastních rodičů. Možná i proto se objevují uctívači národního socialismu se snahou zamlčet zločiny,  kterých se nacisté během války dopustili. Je nutné si přiznat, že na tom neseme část zodpovědnosti. Z naší společnosti se totiž vytratily skutečné vzory pro mládež, skuteční hrdinové naší doby. Ve sdělovacích prostředcích se většinou setkáváme s bulvárními zprávami či stupidními zábavnými pořady a to rozhodně nedává morálně pevný příklad jak tomu u generací zocelených válečnými útrapami.“ Na závěr aktu zazpíval dětský pěvecký soubor a armádní hudba zahrála státní hymnu.
 
Text a foto: Miroslav Neumaier