Ministr zemědělství Marian Jurečka v Krušných horách

Na pracovní návštěvu Ústeckého kraje dnes zavítal ministr zemědělství Marian Jurečka a detailně si v terénu prohlédl si stav lesů v Krušných horách.

Z krušnohorských lesů, postižených v minulém století průmyslovými exhalacemi, zbyly na mnoha místech jen holiny. Nahradila je výsadba smrku pichlavého a zčásti i listnatých stromů, které po čtyřiceti letech dožívají. Státní podnik Lesy České republiky teď jehličnany nahrazuje domácím smrkem ztepilým. Na obnovu lesů v Krušných horách mají lesáci vyčleněno 100 milionů korun. Tato částka ale zdaleka stačit nebude. Vedení Ústeckého kraje proto hledá další cesty a hlavně finanční prostředky, jak vrátit lesům v Krušných horách, které jsou oblíbenou rekreační zónou pro obyvatele podhůří i hosty z jiných krajů České republiky, jejich původní pohostinnou podobu. Arno Fišera, radní  Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství, předal panu ministrovi bohatou korespondenci s jeho předchůdci a s návrhy na řešení. Ty budou ještě předmětem dalších jednání.  Majiteli porostů v Krušných horách totiž nejsou jen Lesy ČR, ale také města, obce a další soukromí majitelé. Stav lesů ale volá o urychlenou pomoc, kterou si zaslouží. 
 
Na snímku zleva Arno Fišera, radní ÚK pro oblast životního prostředí a zemědělství , Jan Mareš, primátor Chomutova a dnes i zástupce Svazu měst a obcí, Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje v živé diskusi s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou.