Město Teplice darovalo nemocnici 1 100 000 korun

Statutární město Teplice věnovalo zdejší nemocnici finanční dar ve výši 1 100 000 korun.  Peníze jsou určeny na nákup nového ultrazvukového přístroje pro radiodiagnostické oddělení. 

Nový přístroj umožní vyšetření většího počtu ambulantních pacientů, a to včetně cévních a mammologických vyšetření. Díky němu bude mít RDG oddělení prostor pro rozvoj a uplatnění dalších metod, jako například měření tuhosti jaterní tkáně. „Máme tu dvě pracoviště, na jednom je špičkový ultrazvuk, na druhém už stařičký, který právě potřebujeme nahradit“, uvedl primář  RDG oddělení  Nemocnice Teplice MUDr. Přemysl Pavelčík. 
 
„Nemocnice je Krajské zdravotní, a. s., nepatří městu, ale léčí se tu naši pacienti, proto ji každoročně finančně podporujeme. S vedením nemocnice konzultujeme, co je aktuálně nejvíce potřebné pro pacienty a na to se finanční dar použije“, konstatoval senátor a primátor Teplic Jaroslav Kubera. 
 
Podle sdělení vedoucího lékaře Nemocnice Teplice MUDr. Vlastimila Woznici bude nový ultrazvuk, jehož obvyklá cena se pohybuje kolem 1 200 000 korun, vysoutěžen ve výběrovém řízení. 
 
Na snímku je primátor města Teplice Jaroslav Kubera a primář RDG oddělení MUDr. Přemysl Pavelčík u ultrazvukového přístroje.