HRAČKY – figurky hasičů, vojáků a samaritánů s technikou

Hračky byly nedílnou součástí dětského světa, provázely děti od narození do dospívání. Lze je rozdělit do dvou skupin, a to na předměty účelově vyvinuté k zábavě (sloužící např. pro pohybové aktivity – kola, koloběžky, tříkolky, míče apod.) a na předměty napodobující svět dospělých (zmenšeniny a napodobeniny věcí užívaných v běžném životě – autíčka, pokojíčky, obchůdky, kočárky a figurky lidí a zvířat).  

Exponátem měsíce října je část souboru miniaturních hraček – modelů, který byl do sbírky teplického muzea zakoupen v roce 1983. Soubor obsahuje 76 kusů napodobenin z různých oblastí života dospělých, nalezneme mezi nimi vojáčky a hasiče včetně vozidel, železniční vagonky, lodě, části architektury, hospodářské objekty a zvířata, tržiště s krámky s rozličným zbožím, pouťové atrakce. Byly vytvořeny kolem roku 1930 a reprezentují typ krušnohorského lidového řemesla. Jsou vyřezané a soustružené ze dřeva a malované. Figurky koníků jsou zhotoveny technikou štípání z dřevěného soustruženého prstence. Kolečka na vozíčkách jsou otočná, vyrobená z lakovaného kovu.

Ze souboru představuji figury hasičů, vojáků a samaritánů. Tímto výběrem navazuji na výstavu „Pod ochranou sv. Floriána“ a připomínám 150. výročí založení teplického dobrovolného hasičského sboru (1867). Hasičské sbory, jejichž součástí byly i záchranné a zdravotní čety, poskytovaly též samaritánskou službu a první pomoc, spolupracovaly s Červeným křížem a během 1. světové války zajišťovaly přepravu raněných vojáků do léčebných ústavů. U teplického hasičského sboru se utvořilo sanitní oddělení již v roce 1885.

http://www.muzeum-teplice.cz