Eurodotace: Audit kontroloval sedm projektů Ústeckého kraje a nikoli osm

Ústecký kraj vyvrací nepřesné informace objevující se v médiích, které vycházejí z chyb auditní zprávy společnosti Deloitte Advisory. Audit prováděla tato společnost u vybraných 35 projektů z Regionálního operačního programu Severozápad, z nichž pouze u sedmi byl příjemcem dotace přímo Ústecký kraj. Kraj se ohrazuje proti informacím, že kontrolou prošlo osm krajských projektů. Společnost Deloitte Advisory se ve své zprávě dopustila fatální chyby, když projekt na rekonstrukci ústeckého muzea přiřadila k Ústeckému kaji a nikoli městu Ústí nad Labem, které žádalo o dotaci.

„Nemohu pochopit, jak se v tak citlivé záležitosti, jako je kontrola projektů financovaných z evropských dotací, může tato údajně renomovaná auditorská společnost dopustit tak hrubé chyby. Otázkou potom je, jak kvalitní musí být celá auditní zpráva, na jejímž základě přijímá Evropská komise zásadní rozhodnutí. S rekonstrukcí Muzea města Ústí nad Labem nemá Ústecký kraj nic společného,“ zdůraznila Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.

Ústecký kraj proto znovu opakuje, Ministerstvo financí ČR odeslalo Evropské komisi zprávu s jasným závěrem, že sedm kontrolovaných projektů realizovaných Ústeckým krajem nebylo předraženo. Audit provedený společností Deloitte Advisory kontroloval celkem 35 projektů financovaných prostřednictví ROP Severozápad. Ve svém stanovisku k auditním závěrům se ministerstvo přiklonilo na stranu Ústeckého kraje a potvrdilo, že projekty realizované krajem nebyly předraženy.
 
Audit prováděla společnost Deloitte Advisory u vybraných 35 projektů, z nichž v sedmi byl příjemcem dotace přímo Ústecký kraj. Přestože se v médiích objevily spekulace, podle kterých auditoři našli v každém z kontrolovaných projektů řadu údajných pochybení, konečná zpráva ministerstva financí vyvrací sebemenší podezření ze zneužití dotací či nekvalitně odvedené práce. Čtyři projekty na rekonstrukce silnic byly zcela bez připomínek, u zbývajících třech ministerstvo upozornilo na dílčí administrativní pochybení. Ústecký kraj nyní očekává závěrečné rozhodnutí Evropské komise.
 
Přehled kontrolovaných projektů Ústeckého kraje:
 
· Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem – dostavba areálu 4. Etapa (Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena dne 24. 9. 2009; způsobilé výdaje dle smlouvy 150 mil. Kč)
· SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem – revitalizace areálu školy 4. - 6.etapa (24. 9. 2009; 160 mil. Kč)
· Rekonstrukce silnice Údlice-Kadaň-Klášterec n. O. (13. 8. 2008; 290 mil. Kč)
· Rekonstrukce silnice Bílina-Kozly (13. 8. 2008; 110 mil. Kč)
· Rekonstrukce silnice Perštejn-Vejprty (13. 8. 2008; 167 mil. Kč)
· Rekonstrukce silnice Klášterec n. O. - Hradiště- Rusová (15. 10. 2008; 145 mil. Kč)
· Rekonstrukce silnice Duchcov-Teplice- Hostomice-Kostomlaty (15. 10. 2008; 185 mil. Kč)