Děti z Arkadie navštívily Letiště Václava Havla

Před koncem školního roku se 19 dětí ze „školičky“ Arkadie na Valech a 3 kamarádi z teplického stacionáře Arkadie spolu s doprovodem vypravili na exkurzi. Cílem se tentokrát stalo Letiště Václava Havla Praha, kam nás pohodlně dopravil autobus.

Ihned po příjezdu se nás ujala hodná paní průvodkyně a společně s ní jsme vstoupili bezpečnostním rámem do přísně střeženého prostoru letiště. Po areálu jsme se pohybovali speciálním autobusem, který tu mají pro exkurze připravený, a ze kterého jsme, až na výjimku, kterou byla hasičárna, nesměli z bezpečnostních důvodů vystoupit.

Z okének jsme pozorovali vzlety i přistání letadel, práci techniků, hangáry a různá technická vozidla, vše doplněno výkladem paní průvodkyně. Na závěr jsme z autobusu mohli vystoupit a nahlédnout do garáží letištních hasičů. Výlet se povedl, počasí bylo nádherné. Překvapilo nás, jak často letadla vzlétala a přistávala.

Pořád bylo na co se dívat a všichni jsme si to užili.