Derniéra „Cirkusu CHA-CHA“ byla na festivalu Náš svět 2012.

Plně naplněnému sálu Vrchlického divadla v Lounech zahráli svou hru „Cirkus CHA-CHA“ žáci a pedagogové „školičky“  Arkadie na Valech (odloučené pracoviště ZŠ a PrŠ Arkadie o.p.s.-1.stupeň ZŠP a ZŠS). Stalo se tak v rámci jubilejního, 10.ročníku divadelního festivalu pro občany se zdravotním postižením „Náš svět 2012“. Představení na festivalu bylo derniérou této hry, kterou děti a jejich dospělí kamarádi hráli v tomto roce mnohokrát.  Pro poslední představení se do souboru vrátili i ti spolužáci, kteří odešli na druhý stupeň a do školy chodí do jiné budovy. 

Samotný festival byl krásnou přehlídkou toho, co dokáží lidé se zdravotním postižením, dostane-li se jim přiměřené podpory. S mnoha zařízeními spolupracují jako dobrovolníci profesionální či ochotničtí divadelníci a na úrovni jednotlivých vystoupení je to vidět. Od nedůstojných scének, nepřiměřených věku jejich aktérů, se repertoár souborů posunul do skutečných malých divadelních forem. Viděli jsme scénický tanec, moderně pojaté pohádky, výborná hudební vystoupení. Vše velmi profesionálně moderoval Aleš Lehký, člen hudební skupiny Lunetic. 

Na závěr se ještě vraťme k našemu „cirkusu“. I tady platí, že svou invenci do představení vnesla teplická ochotnice Zuzka Potočková, která v roli principála dává přestavení „šťávu“. Spolu s Ditou Gözovou (obě asistentky pedagoga) vytvořily představení, navazující na řadu originálních hudebních her, které vznikaly z iniciativy pedagogů ve „školičce“ Arkadie již téměř dvě desítky let. Hudební stránku představení jim pomáhají zvládnout další pedagogové a vytvářejí tak společně malým hercům – „artistům“ skvělý servis. V „cirkuse“ využívají všech známých fint a vtípků na toto téma a dohromady tak vzniká milé a úsměvné představení. Dobrou zprávou pro nás je, že jim cirkusové téma učarovalo natolik, že už mají v hlavách „cirkus II“ a brzy se do něj pustí.
 
Foto Štěpán Hon