D8 má opět platná povolení, stavba může pokračovat

Nedokončený úsek dálnice D8 u Řehlovic má opět platné územní a stavební povolení. Ve čtvrtek 30. srpna 2012 nabylo právní moci nově vydané rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje k odvolání sdružení Společnost ochránců životního prostředí proti územnímu a stavebnímu povolení vydaných stavebním úřadem v Lovosicích. Ředitelství silnic a dálnic může po krátké přestávce opět zahájit výstavbu posledního úseku dálnice D8.

Ústecký kraj usiluje o co nejrychlejší dokončení dálnice D8 a jako nepochopitelné vnímá snahy ekologických aktivistů prodlužovat negativní dopady rozestavěné stavby na přírodu i občany.

„Dosud jsem od sdružení Společnost ochránců životního prostředí ani od Lubomíra Studničky neobdržela žádnou odpověď na moji výzvu, aby ukončili veškeré kroky, kterými by se nyní již neodůvodněně a neobhajitelně mohli snažit blokovat dostavbu dálnice D8. Podpora, kterou mohou občané vyjadřovat pro dokončení dálnice na webových stránkách Ústeckého kraje, jasně potvrzuje, že zájmem veřejnosti je D8 co nejdříve dokončit,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.
 
Nedokončená dálnice je jednou z příčin nižšího zájmu zahraničních investorů o Ústecký kraj, kteří by tak mohli významně přispět k vytváření tolik potřebných nových pracovních míst. Vedle toho již dříve Ústecký kraj odborným měřením prokázal, že občané žijící na objízdných trasách jsou vystaveni zvýšeným zdravotním rizikům včetně rakoviny. K tomu je potřeba přičíst celospolečenské ztráty, které se podle studie ČVUT ročně pohybují okolo 700 milionů Kč.
 
Podporu co nejrychlejší dostavbě dálnice D8 vyjádřilo na webových stránkách www.kr-ustecky.cz  více než 500 občanů, a to nejenom z Ústeckého kraje, ale také z Prahy, Středočeského, Jihočeského nebo Libereckého kraje. Nyní uvádíme vybrané názory občanů:
 
Je třeba změnit právní řád, aby se aktivisté museli zodpovídat za škody způsobené svým jednáním.
Jiří S., Jindřichův Hradec
 
Stav na silnicích v okolních obcích je již neúnosný a hraničí s přímým ohrožením života jejich obyvatel. Dálnici je nutné dostavět a nenechat se šikanovat rádoby ekology.
Pavel Š., Lovosice
 
Jako daňový poplatník bych nechal výdaje spojené s nesmyslnými průtahy v dostavbě uhradit potížistům. Stavba dálnice D8 je v současné době natolik rozestavěná, že její pozastavení nemá nejmenší logický podtext!
Libor K. Most
 
Ať to ti aktivisté zkusí bydlet v lokalitách, kde se bojí přejít silnici, kde jim praskají domy, auta ohazují v dešti a v zimě fasády domů, nedá se spát ani ve dne ani v noci, bydlím přímo u silnice E55. Stačí, že blízko domu máme celní sklad a dopravní firmu. Lituji ty lidi, kteří marně čekají.
František S., Dubí u Teplic
 
Myslím si, že neustálé protahování dostavby dálnice působí mnohem větší ekonomické a snad i ekologické škody než sám její provoz.Náš kraj je spojnicí s naším hospodářským partnerem Německem, a proto je důležité dálnici dokončit. Doufám, že tato dostavba pomůže odklonit část dopravy z našich obcí. Děkuji za možnost vyjádření podpory.
Václav H., Litoměřice
 
Podporu dostavbě dálnice D8 vyjadřuji jak za celou svou rodinu, tak i za spolupracovníky ve firmě. Všichni se pohybujeme v regionu, kde nám ten nepatrný kousek chybějící dálnice neskutečně ztrpčuje život. K problematice dostavby se vyjadřuji poprvé, vede mě k tomu opravdu obrovské zklamání s opětovným zastavením stavby, ať už jsou důvody jakékoliv. Paní hejtmanku jednoznačně podporuji v jejím úsilí o prosazení dostavby dálnice D8.   
Josef Š., Ústí nad Labem
 
Dobrý den, jsem řidič kamionu a dostavba dálnice D8 je opravdu nutná. Podporuji!
Radek S., Roudnice nad Labem