Co nového připravila teplická radnice pro letošní rok?

Nový rok 2014 přinese spoustu změn. Některé k lepšímu, avšak, jak již je v České republice tradiční, většinu k horšímu. Co však čeká občany z Teplic od vedení města? 

„Lidé mohou být klidní,“ říká primátor města Jaroslav Kubera. „Pro rok 2014 se například v MHD Teplice nepočítá s žádným navyšováním cen jízdného pro cestující. Veškeré ceny i zvýhodněné jízdné zůstávají stejné jako  v roce 2013.“ Nezvýší se ani poplatky za psy. „Obecně závazná vyhláška stanoví 200 Kč/rok za prvního psa téhož majitele a výše poplatku zůstává i pro rok 2014. Roční výběr činí zhruba 700 tisíc Kč,“ dodává Kubera.
 
Město Teplice, jako jedno z mála ze severních Čech, má také pro své občany zdarma svoz odpadu. Od 1. 1. 1998 je hrazen sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu z městského rozpočtu a ani pro rok 2014 nebyl pro Tepličany zaveden žádný poplatek. Občan s trvalým pobytem na území města Teplice bude mít tyto služby i v příštím roce zdarma. Celkově z městského rozpočtu bylo na loňský rok vyhrazeno 44 000 000 Kč (jedná se o stálé provozní výdaje, odstranění a separace tuhého komunálního odpadu, odpadkové koše, velkokapacitní kontejnery, likvidace černých skládek, úpravy a výstavby stání), v roce 2014 bude vyhrazena obdobná částka. Ani navýšení daně z nemovitosti se ze strany města lidé nemusejí bát. „V roce 2014 chystáme velkou řadu investičních akcí,“ říká Jaroslav Kubera. Jak jsme se dozvěděli, dojde k sanaci svahu v ulici Kmochova cesta, kde se počítá s částkou 4 000 000 Kč a 5 000 000 Kč na to samé v ulici Mlýnská cesta. 
 
„Dalších šestnáct milionů bude stát oprava chodníků ve městě. Také šanovská mušle již potřebuje opravu a na tu jsme vyhradili čtyři miliony korun,“ pokračuje primátor ve výčtu. Město se též chystá na obnovu a modernizaci veřejného osvětlení, což městskou kasu přijde na bezmála 30 000 000 Kč. Ani na školská zařízení se nezapomnělo. Budou se zateplovat mateřské školy v ulicích Maršovská, Resslova a na Spojce, včetně jedné základní školy, a to v ulici Verdunská. Celkově letos město vyčlenilo na investiční akce 174 690 000. Na přetřes také konečně přijde budoucí zimní stadion v Teplicích,  protože v únoru proběhne zadání projektu na výstavbu tohoto zařízení.
 
Text a foto: Miroslav Neumaier