Chatky v Sosni patřily vozíčkářům.

Léto patří pobytům v přírodě a v Arkadii tomu není jinak. Aby si přírody užili i ti, kdo se pro své zdravotní postižení na běžné tábory nedostanou, pořádá pro ně opakovaně prázdninový pobyt v chatkové osadě v Sosni na Plzeňsku. Letos se sportovně rekreačního pobytu zúčastnilo 29 dětí a mladých lidí, klientů stacionářů Arkadie či žáků speciální školy Arkadie nebo speciální mateřské a základní školy v Trnovanské ulici. Převážná část účastníků měla těžší kombinované postižení či poruchu autistického spektra. Vzhledem k míře jejich postižení se o ně nepřetržitě staralo 15 asistentů, převážně pracovníků sociálních služeb Arkadie či speciálních pedagogů.

Počasí táborníkům přálo, po horkém červenci přišly příjemné srpnové teploty a tak si pobytu užívali. Program byl typicky táborový, i když přizpůsobený jejich možnostem. Sportovní hry střídaly výlety, chybět nemohla honba za pokladem či „Soseňská superstar“. Jako na každém táboře byl vyvrcholením táborák s nezbytným opékáním buřtů, při kterém si táborníci vzájemně pomáhali; ti zručnější ochotně opékali buřta svým více postiženým kamarádům. Všeobecně panovala dobrá nálada, vznikala nová přátelství.
 
Svůj velký význam má pobyt především pro rodiče, kteří si mohou, v době kdy mají dítě v Sosni, odpočinout od náročné péče a případně realizovat nějakou individuální dovolenou, což se, podle slov některých z nich, již více než 12 let nepodařilo. "Právě tato skutečnost je kromě jiného jedním z pádných důvodů, proč tyto pobyty již více než 8 let pořádáme a hodláme v tom pokračovat i v dalších letech", vysvětluje hlavní organizátorka a vedoucí denního stacionáře v Teplicích, Mgr. Zuzana Nétková. 
 
Pobyt by nebylo možné uskutečnit bez podpory Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové prostřednictvím Fondu profesorky Šilhánkové, Ústeckého kraje v rámci programu SPORT 2013 a řady menších sponzorů.