Čarodějnický rej v Proseticích

„Vyceň zuby a udělej zlý kukuč,“ říká malé čarodějnici Lucince její maminka. A ta se opravdu snažila tak, že z ní až šel strach. 

Poslední dubnový den je tradiční oslavou pohanského svátku Beltainu, spojenou s počátkem letního období. Oslavuje příchod tepla, zrození a lidé se připravují na to, že budou po zimě zase hospodařit na poli. Slaví se tedy jako protipól Samhainu který je naší společnosti známější jako anglosaský Halloween, přesně po půl roce. Tento svátek je spjatý s bohem Belenema také s ohněm. Beltain v překladů znamená „zářící“ oheň či Belenův oheň. Velké ohně symbolicky očistily lidi i zvířata od neduhů a nečistých myšlenek, které se nashromáždily v temném zimním období. Odtud pochází též zvyk proskakování ohněm. Ohně na návrších měly také ochranný smysl. Ohně v domácích krbech se uhasily a zapálily se nové.
 
V předvečer Beltainu se milenci vydávali do lesů, květen potom byl svátkem milostných her a z této doby možná také pochází líbání pod rozkvetlým stromem na 1. máj. V současnosti se Beltain u nás slaví jako „Pálení čarodějnic“. A v Proseticích to vzali pěkně z gruntu. Spolek Prosetičtí přátelé starých tradic dokázal připravit oslavu jako málokdo. Celá akce byla zahájena průvodem čarodějnic a čarodějů uličkami starých Prosetic. Do pochodu vyhrávala dechovka a malé mažoretky, které byly též součástí průvodu, se postaraly o podívanou. 
 
„Svatojakubská noc, jak naší akci říkáme, je tady už potřetí. A je spojena se stavěním májky. To tady nikdo jiný nedělá. Teď už se to snažíme dělat ve velkém stylu,“ směje se starosta spolku František Šusta. Průvod došel až k hranici z klád a kat přivedl tři čarodějnice před soud. Jedna byla uznána vinnou a katovi pochopové ji tedy přivázali k hranici, kterou podpálili. Pak následovaly soutěže pro děti a volná zábava pro dospělé. Mezi návštěvníky byl i primátor města Teplice Jaroslav Kubera. „Je to moc pěkné, rád sem chodím,“ říká primátor. A není sám. Letos se zde sešlo několik stovek lidí. Tečku za zábavným odpolednem učinilo vystoupení hudební skupiny Pokus z Dubí,  která hrála k poslechu až do pozdních nočních hodin.
 
Text a foto: Miroslav Neumaier