Beuronská kaple - Unikát v budově teplického gymnázia

Jeden z uměleckých unikátů, který Teplice mají, je Beuronská kaple v areálu gymnázia.  Původně byla součástí kláštera sester Boromejek založeného roku 1865. Dnes tvoří část areálu teplického gymnázia. V roce 1888 sem přišli mniši z Beuronu, a rok zde pracovali. Zdejší kapli vymaloval Fridolín Steiner, jehož řádové jméno znělo páter Lukáš, který je zároveň spoluzakladatelem beuronského umění.

„Po České republice je asi šedesát beuronských památek, ovšem teplická kaple je jediná plně dochovaná,“ říká Martin Hnyk z občanského sdružení PRO ARTE BEURONENSIS, které se o tuto památku stará. Díky neprůchodnosti zákona nebyla Beuronská kaple v Teplicích zařazena na seznam kulturních památek a ani nejspíš nebude, což potvrdil i Mgr. Tomáš Brož z Národního památkového ústavu: „Návrh na prohlášení Beuronské kaple v bývalém klášteře milosrdných sester Karla Boromejského, kde v současnosti sídlí Gymnázium Teplice, za kulturní památku podalo občanské sdružení PRO ARTE BEURONENSIS - Společnost pro obnovu kaple Gymnázia Teplice v roce 2007. Ministerstvo kultury shledalo návrh jako odůvodněný a zahájilo řízení o prohlášení. Na jeho konci však bylo záporné rozhodnutí. 
 
Důvodem je to, že současná legislativa neumožňuje prohlášení části objektu za kulturní památku. Podle § 2 zákona č. 20/1987 Sb. lze za kulturní památku prohlásit věc či soubor věcí. Kaple je však pouze místností v budově a není samostatnou věcí. Řešením by bylo prohlášení celé budovy bývalého kláštera za kulturní památku. Budova jako taková však podmínky pro zapsání do seznamu kulturních památek nesplňuje a památkový význam kaple tuto ztrátu kulturních hodnot dostatečně nekompenzuje. Z tohoto důvodu Ministerstvo kultury ve věci prohlášení kaple rozhodlo negativně.“ Díky tomuto rozhodnutí stát na opravu této památky nedá ani korunu. Proto veškeré restaurátorské práce provádějí studenti restaurátorských škol, jako možnost vyzkoušet si své řemeslo v praxi.
 
„Nejstarší beuronskou památkou jsou Emauzy, které byly bohužel v roce devatenáct set čtyřicet čtyři zasaženy bombou, takže zůstala jen císařská kaple. Budoucnost vidím velmi pozitivně, jelikož v současné době probíhá restaurace výmalby zde pod kůrem, minulý rok probíhalo základní zajištění výmalby na oltářní stěně. Předpokládáme, že využití této kaple bude na bázi kulturního centra, vhodného pro výstavy, koncerty. Máme snahu tento prostor více otvírat veřejnosti,“ pokračuje Martin Hnyk. Proč se tomuto umění říká beuronské, osvětlil náš průvodce velice jednoduše. Tento styl maleb pochází z městečka Beuron v Německu. Vychází ze starověkého stylu maleb a vzorů, které se používaly v Egyptě a ve starém Řecku.
 
Na kompletní opravu by gymnázium a nadšenci z PRO ARTE BEURONENSIS potřebovali 10 000 000 korun. Takže opravy unikátních maleb probíhají po troškách a kouskách jak se seženou peníze. „S údržbou jsme začali hned, jakmile Teplické gymnázium získalo budovu původního kláštera s Beuronskou kaplí koupí od města Teplice v roce 1994 za symbolickou cenu. Získali jsme grant, ze kterého se uhradila nová vitrážová okna (asi 430 tisíc Kč). Byla důležitá, protože do té doby byl v oknech jen přitlučen igelit. Okna vyrobil jeden pražský ateliér podle fotografií a zachovaných zbytků. Ty zbytky byly ostatně do nové vitráže zakomponovány,“ sděluje RNDr. Zdeněk Bergman, ředitel gymnázia.
 
V roce 2008 získalo Teplické gymnázium investiční prostředky od Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a také od Ústeckého kraje, za které byla vybudována nová podlaha s topením. Provedly se i další práce spočívající v opravách omítek a štukatérských prvků. Ze školního rozpočtu bylo zainvestováno 121 000 Kč do osvětlení kaple diodovými podlahovými světly.
 
„V letech 2011 až 13 ze školního rozpočtu hradím restaurování výmalby odborníkem v rozsahu 20 000 Kč ročně,“ dodává ředitel školy. Další práce byly hrazeny z grantů, které získali studenti, z darů od sponzorů či výtěžku veřejné sbírky.  Ředitel velice oceňuje zaplení studentů školy – bývalých i současných, kteří toho pro obnovu kaple vykonali opravdu hodně. Kromě vlastní práce v kapli organizují spoustu akcí, kterými kapli oživují a propagují.
 
V posledních letech každé letní prázdniny je kaple otevřená pro návštěvníky jako turistická atrakce. Průvodci jsou samozřejmě studenti. Naštěstí město vychází občanskému sdružení vstříc a přispívá na kulturní akce, které se v kapli dějí. Tepličané mají ve svém městě umělecký unikát a tímto zvou veřejnost k jeho návštěvě.
 
Text a foto: Miroslav Neumaier