Arkadie pomáhá otevírat trh práce lidem s postižením.

První rok fungování programu Příprava na práci v Arkadii završila pracovní konference. Na ni seznámili přítomné s výsledky ročního úsilí pracovnice, které se v programu angažovaly, ale také sami klienti projektu a jejich matky (v jednom případě také partnerka) a v neposlední řadě i zainteresovaní zaměstnavatelé.

Program Příprava na práci není první iniciativou Arkadie, vedoucí k pracovnímu uplatnění klientů se zdravotním  postižením. Předchozími, více než dvěma desítkami let, prolínala vždy snaha, najít pro absolventy speciální školy  či další klienty služeb Arkadie uplatnění na trhu práce. Řada jich nalezla zaměstnání v chráněných dílnách, ale několik také na volném trhu práce. Projekt, který byl na konferenci prezentován, navázal na předchozí aktivity svoji systematičností a profesionalitou. Bylo do něj zapojeno 8 účastníků, kteří prošli teoretickou přípravou, cvičnou praxí a nakonec „praxí na míru“. Na tu už navazuje přijetí do pracovního poměru. Cvičnou praxí a přinejmenším částí poslední fáze přípravy provází klienta asistent, který je garantem programu vůči zaměstnavateli, ale také individuálního přístupu ke klientovi. V současné době završili praxi na míru tři účastníci projektu a získali tak zaměstnání. Další čtyři jsou v poslední fázi programu – v praxi na míru a pracovní smlouvu tak mají na dosah. Pro poslední klientku projektu praxi na míru pracovnice programu hledají. 
 
Matky Báry a Nikoly, úspěšných klientek projektu se přítomným svěřily s tím, jak pozitivně ovlivnila péče Arkadie a v jejím vyvrcholení program Příprava na práci nejen život jejich dcery, ale také celé rodiny. Z projevu samotných děvčat bylo zřejmé, že je jim v zaměstnání dobře i to, jak nový sociální status zvýšil jejich sebevědomí. Mezi klienty úspěšně zapojenými do pracovního poměru je i pan Pavel, dospělý muž s těžkým zdravotním postižením po prodělaném úrazu. On i jeho manželka jasně vyjádřili, jak důležité je pracovní uplatnění pro chod jejich rodiny.  S Hankou , další úspěšnou klientkou programu přišla zástupkyně  jídelny U lázní, Eva Soukupová. Ta oslovila zejména potenciální zaměstnavatele lidí se zdravotním postižením, které ujistila, že s pomocí projektu Arkadie se skutečně nemusí bát dát těmto lidem práci. Ve stejném duchu promluvila i Romana Laštovková, manažérka teplického KFC, ve kterém je bezmála dva roky zaměstnán bývalý klient stacionáře Arkadie, Zdeněk. „Chodí do práce vždy s úsměvem, zákazníci ho mají rádi“, řekla mimo jiné.
 
Mezi účastníky konference byli vedle lidí zapojených do projektu zástupci speciálních škol nejen z Teplicka, ale i z dalších okresů Ústeckého kraje, zaměstnavatelé, zástupci neziskových organizací i státních institucí. Vedoucí oddělení zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce, Ing. Kunc seznámil potenciální zaměstnavatele s podporou, kterou mohou při zaměstnávání osob se zdravotním postižením získat. O milý závěr se postarala vedoucí oddělení plánování a rozvoje služeb odboru sociálních věcí KÚ Ústeckého kraje, Bc.Veronika Lejčková, která na konferenci přivezla tým svých spolupracovníků. Mimo jiné řekla: „Díky dnešní akci mám pozitivní motivaci pro další podporu sociálních služeb neziskového sektoru. Vidím, že má smysl a vložené prostředky  jsou vynaloženy účelně“.