Arkadie grilovala v polské Zlotoryji.

Po dvou účastech družstva Arkadie na „grilovací olympádě“ v polské Zlotoryji, které se uskutečnily v rámci projektu partnerství,  financovaného z prostředků EU v rámci programu Leonardo da Vinci, pozval tamní okresní úřad na již sedmý ročník této akce Arkadii i letos. Od středy 22.5. do pátku 24.5.2013 si užila dvanáctičlenná  skupina klientů a zaměstnanců vedle soutěže v grilování a stolničení také zajímavého doprovodného programu.

Letošního ročníku se zúčastnilo 10 družstev  ze tří států – Německa, České republiky a hostitelského Polska. „Předloni jsme přivezli do Teplic vítězný pohár,“ říká Mirka Horová, vedoucí soutěžního družstva, amatérská kuchařka, jinak vedoucí ekonomického oddělení Arkadie, „letos se ale organizátoři rozhodli jinak. Vzhledem ke stále se zvyšující úrovni družstev, ocenili všechny zúčastněné a vyhlásili je společně vítězi. Všech 10 mužstev obdrželo poháry a další dárky.“

Stejně jako v předchozích letech připravili polští přátelé také pestrý doprovodný program. Na návštěvě pohádkového hradu v Plawně si účastníci akce prohlédli loutky v životní velikosti, které přestavovaly čtyři historické legendy. Ve venkovních prostorách si potom mohli vyzkoušet i rukodělné práce jako typografii či keramiku, ale také střelbu z luku. Uskutečnilo se i tradiční večerní posezení všech účastníků se společnou večeři. Po skončení soutěže ještě navštívili  město  Legnica. Na zpáteční cestě domů se skupina ještě zastavila v Jeleni  Gore a Sklarské Porebě, kde měli účastníci možnost drobných nákupů a prohlídky města.
 
Soutěže v dovednostech, které zvyšují uplatnitelnost lidí se zdravotním postižením na trhu práce nebo je prostě připravují na samostatný život, jsou pro Arkadii velmi důležité a „grilovací olympiáda“ mezi ně patří.
 
Foto Arkadie